SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
US i3D United States, Santa Clara (AS49544 213.179.204.53)


2022-12-02 15:45:02 - Now

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.123   ms0.108  ms0.119  ms0.106  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.152 ms0.184 ms0.130 ms0.162
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.166 ms0.150 ms0.118 ms0.129
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.457 ms0.639 ms0.405 ms0.349
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.202 ms0.198 ms0.176 ms0.167
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.508 ms0.513 ms0.394 ms0.351
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 2.967 ms3.273 ms3.184 ms3.154
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 47.456 ms5.125 ms3.583 ms3.961
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 3.452 ms3.280 ms5.253 ms3.457
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 19.874 ms20.857 ms22.261 ms28.531
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 13.944 ms13.828 ms14.052 ms13.950
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.258 ms101.748 ms92.681 ms92.388
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 95.915 ms95.952 ms95.684 ms95.939
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 129.678 ms96.612 ms96.743 ms96.584
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 101.751 ms101.480 ms101.687 ms101.647
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 108.362 ms131.629 ms112.104 ms108.562
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 133.655 ms108.655 ms113.875 ms108.672
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 158.624 ms158.422 ms158.322 ms158.243
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 155.244 ms155.286 ms155.252 ms155.278

2022-12-02 15:30:01 - 2022-12-02 15:45:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.233   ms0.200  ms0.151  ms0.165  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.212 ms0.147 ms0.131 ms0.123
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.244 ms0.225 ms0.119 ms0.166
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.510 ms0.601 ms0.362 ms0.353
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.157 ms0.153 ms0.119 ms0.120
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.515 ms0.964 ms0.469 ms0.437
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.254 ms3.136 ms3.242 ms3.270
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 3.166 ms3.150 ms3.402 ms4.470
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 3.490 ms3.327 ms3.482 ms3.523
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 14.092 ms30.435 ms25.387 ms23.606
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 13.977 ms33.661 ms20.742 ms13.693
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.303 ms92.322 ms93.117 ms92.441
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 95.763 ms95.673 ms95.694 ms95.636
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.470 ms96.649 ms96.457 ms96.634
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 101.574 ms101.714 ms110.047 ms101.535
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 108.385 ms148.837 ms108.288 ms111.325
19 > 109.200.218.28 (109.200.218.28) 119.823 ms108.864 ms138.720 ms108.743
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 158.467 ms159.250 ms158.382 ms158.206
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 155.284 ms155.275 ms155.260 ms155.227

2022-12-02 15:15:02 - 2022-12-02 15:30:01

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.223   ms0.176  ms0.179  ms0.162  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.237 ms0.183 ms0.132 ms0.133
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.210 ms0.167 ms0.119 ms0.122
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.599 ms0.375 ms0.363 ms0.394
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.158 ms0.150 ms0.135 ms0.125
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.509 ms0.426 ms0.385 ms0.402
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.256 ms3.323 ms3.268 ms3.204
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 3.217 ms4.896 ms3.236 ms3.858
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 3.255 ms3.553 ms3.253 ms5.831
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 15.839 ms14.052 ms13.815 ms15.808
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 15.439 ms13.749 ms13.780 ms14.065
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.542 ms92.313 ms92.290 ms92.499
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 95.733 ms95.822 ms97.525 ms95.660
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.654 ms96.419 ms96.451 ms96.703
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 101.629 ms101.618 ms101.874 ms101.698
18 > 109.200.218.172 (109.200.218.172) 108.315 ms117.365 ms109.684 ms108.639
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.769 ms108.769 ms108.673 ms108.758
20 > 109.200.218.238 (109.200.218.238) 160.571 ms158.748 ms158.328 ms158.173
21 > 213.179.204.53 (213.179.204.53) 155.290 ms155.276 ms155.265 ms155.284

2022-12-02 15:00:02 - 2022-12-02 15:15:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.262   ms0.192  ms0.169  ms0.167  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.247 ms0.151 ms0.141 ms0.148
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.171 ms0.178 ms0.121 ms0.114
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.535 ms0.403 ms0.452 ms0.385
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.161 ms0.136 ms0.157 ms0.152
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.585 ms0.430 ms0.374 ms0.468
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.397 ms3.503 ms3.187 ms3.138
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 3.457 ms3.762 ms3.331 ms3.348
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 5.621 ms3.928 ms3.681 ms3.557
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 13.865 ms13.792 ms13.825 ms13.901
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 13.937 ms15.166 ms38.094 ms13.938
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.480 ms92.330 ms109.993 ms92.465
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 95.727 ms95.811 ms95.641 ms102.689
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.536 ms96.775 ms96.694 ms96.428
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 101.601 ms101.852 ms101.620 ms101.613
18 > 109.200.218.172 (109.200.218.172) 108.284 ms108.350 ms108.234 ms110.364
19 > 109.200.218.28 (109.200.218.28) 108.937 ms108.736 ms121.495 ms108.743
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 158.273 ms158.237 ms158.239 ms179.856
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 155.280 ms155.295 ms155.238 ms155.240

2022-11-30 14:30:01 - 2022-12-02 15:00:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.213   ms0.200  ms0.187  ms0.151  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.273 ms0.243 ms0.139 ms0.154
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.203 ms0.201 ms0.142 ms0.135
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.570 ms0.366 ms0.342 ms0.346
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.211 ms0.160 ms0.172 ms0.143
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 6.349 ms0.630 ms0.606 ms0.474
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.317 ms3.333 ms3.466 ms3.422
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 3.549 ms3.844 ms3.360 ms3.307
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 9.107 ms4.495 ms7.819 ms6.021
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 13.893 ms14.047 ms13.979 ms13.886
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 14.052 ms13.818 ms13.843 ms13.962
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.357 ms103.941 ms93.145 ms92.437
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 95.866 ms95.898 ms95.891 ms95.874
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.459 ms96.653 ms96.739 ms122.905
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 113.483 ms101.693 ms101.656 ms107.280
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 112.474 ms108.380 ms108.626 ms108.388
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.654 ms108.624 ms129.743 ms108.602
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 158.241 ms158.382 ms158.234 ms168.307
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 155.270 ms155.233 ms155.267 ms155.203

2022-11-29 19:30:02 - 2022-11-30 14:30:01

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.257   ms0.223  ms0.186  ms0.191  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.247 ms0.135 ms0.119 ms0.135
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.242 ms0.243 ms0.140 ms0.171
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.697 ms0.651 ms0.407 ms0.396
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.189 ms0.162 ms0.124 ms0.117
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.632 ms0.521 ms0.396 ms0.449
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.326 ms3.434 ms3.271 ms3.150
10 > 10.200.0.19 (10.200.0.19) 67.327 ms3.559 ms3.109 ms3.322
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 6.108 ms3.414 ms3.496 ms3.268
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 17.580 ms13.748 ms13.967 ms14.134
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 13.925 ms13.814 ms13.884 ms14.018
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.407 ms95.737 ms92.558 ms92.446
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 91.366 ms91.366 ms92.777 ms91.533
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.587 ms96.739 ms96.578 ms96.588
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 97.416 ms97.214 ms98.351 ms97.460
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 112.667 ms112.657 ms113.726 ms112.884
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.516 ms108.382 ms108.469 ms108.296
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 159.881 ms159.877 ms159.949 ms160.008
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 159.638 ms159.672 ms159.680 ms159.706

2022-11-29 19:00:02 - 2022-11-29 19:30:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.158   ms0.142  ms0.098  ms0.156  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.146 ms0.148 ms0.157 ms0.114
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.156 ms0.125 ms0.110 ms0.151
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.470 ms0.572 ms0.479 ms0.332
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.167 ms0.167 ms0.147 ms0.113
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.507 ms0.386 ms0.380 ms0.345
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.248 ms3.149 ms3.250 ms3.164
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 24.055 ms21.871 ms15.354 ms3.312
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 5.176 ms13.791 ms10.566 ms10.014
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 13.864 ms13.747 ms15.865 ms14.471
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 13.969 ms13.870 ms13.797 ms13.864
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.530 ms93.953 ms92.346 ms92.535
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 91.322 ms91.362 ms91.369 ms91.462
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.382 ms106.560 ms96.446 ms96.407
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 97.369 ms98.219 ms102.757 ms97.253
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 112.638 ms112.847 ms113.882 ms112.721
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.463 ms108.422 ms116.403 ms108.473
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 159.890 ms185.310 ms159.984 ms159.968
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 159.605 ms159.556 ms159.619 ms159.597

2022-11-29 18:45:02 - 2022-11-29 19:00:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.227   ms0.228  ms0.148  ms0.162  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.275 ms0.145 ms0.124 ms0.119
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.205 ms0.159 ms0.108 ms0.103
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.534 ms0.640 ms0.370 ms0.391
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.177 ms0.197 ms0.137 ms0.138
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.520 ms0.440 ms0.444 ms0.441
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.267 ms3.250 ms3.552 ms3.547
10 > 10.200.0.19 (10.200.0.19) 11.069 ms4.161 ms3.463 ms3.577
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 3.286 ms3.220 ms3.370 ms3.458
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 13.956 ms16.037 ms14.815 ms13.882
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 13.893 ms13.910 ms14.125 ms14.027
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.343 ms92.354 ms92.250 ms92.350
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 91.354 ms91.341 ms91.375 ms91.532
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.435 ms96.417 ms96.660 ms96.536
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 97.256 ms118.327 ms97.339 ms97.497
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 112.627 ms126.525 ms115.984 ms112.614
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.238 ms108.298 ms109.572 ms108.382
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 159.884 ms159.955 ms160.086 ms159.841
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 159.605 ms159.579 ms159.630 ms159.642

2022-11-28 07:45:01 - 2022-11-29 18:45:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.242   ms0.197  ms0.157  ms0.157  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.203 ms0.139 ms0.124 ms0.118
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.232 ms0.165 ms0.120 ms0.118
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.516 ms0.369 ms0.396 ms0.367
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.189 ms0.161 ms0.139 ms0.115
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.533 ms0.399 ms0.457 ms0.450
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.471 ms3.314 ms3.467 ms3.220
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 3.356 ms3.192 ms3.171 ms3.292
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 3.387 ms3.280 ms3.421 ms3.351
12 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 17.059 ms14.355 ms13.833 ms14.124
13 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 14.173 ms13.902 ms14.261 ms13.781
14 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 92.436 ms92.515 ms92.555 ms92.501
15 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 94.590 ms118.114 ms91.454 ms91.382
16 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 96.776 ms96.518 ms96.549 ms96.674
17 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 97.472 ms97.206 ms105.327 ms99.497
18 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 112.917 ms112.712 ms112.658 ms112.848
19 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.451 ms108.453 ms108.328 ms117.067
20 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 159.883 ms159.912 ms160.360 ms163.018
21 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 159.624 ms159.636 ms159.598 ms159.617

2022-11-28 07:30:02 - 2022-11-28 07:45:01

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.208   ms0.199  ms0.186  ms0.180  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.224 ms0.133 ms0.117 ms0.124
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.221 ms0.154 ms0.117 ms0.104
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.717 ms0.378 ms0.383 ms0.371
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.198 ms0.156 ms0.146 ms0.145
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.517 ms0.416 ms0.420 ms0.445
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.499 ms3.273 ms3.362 ms3.562
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 7.174 ms3.192 ms3.933 ms3.201
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 4.889 ms3.471 ms3.364 ms3.362
12 > defra1-rt003i.i3d.net (109.200.218.179) 3.350 ms3.355 ms3.278 ms3.280
13 > nlrtm1-rt002i.i3d.net (109.200.218.62) 29.574 ms16.501 ms19.124 ms19.006
14 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.85) 15.337 ms15.033 ms15.236 ms15.262
15 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 93.620 ms93.561 ms93.674 ms93.559
16 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 92.453 ms92.555 ms92.745 ms92.648
17 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 98.536 ms98.653 ms98.693 ms98.557
18 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 98.440 ms98.409 ms111.315 ms98.526
19 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 109.549 ms109.564 ms109.505 ms109.500
20 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 109.514 ms109.584 ms109.647 ms109.820
21 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 157.152 ms157.269 ms157.158 ms157.238
22 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 156.490 ms156.515 ms156.450 ms156.466

2022-11-27 03:15:02 - 2022-11-28 07:30:02

   traceroute to 213.179.204.53 (213.179.204.53), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.171   ms0.184  ms0.153  ms0.149  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.216 ms0.148 ms0.150 ms0.129
5 > 10.224.101.236 (10.224.101.236) 0.179 ms0.165 ms0.103 ms0.101
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.569 ms0.409 ms0.541 ms0.622
7 > 10.73.9.14 (10.73.9.14) 0.165 ms0.125 ms0.114 ms0.110
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.661 ms0.523 ms0.439 ms0.499
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.558 ms3.523 ms3.256 ms3.304
10 > 10.200.0.15 (10.200.0.15) 47.046 ms9.503 ms3.196 ms3.363
11 > ipv4.de-cix.fra.de.as49544.i3d.net (80.81.194.107) 11.352 ms14.237 ms17.255 ms7.197
12 > defra1-rt003i.i3d.net (109.200.218.179) 3.378 ms3.366 ms3.364 ms3.316
13 > nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.76) 14.248 ms16.904 ms15.169 ms14.828
14 > nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73) 14.646 ms14.323 ms14.969 ms25.260
15 > camtr1-rt001i.i3d.net (109.200.218.87) 105.353 ms92.414 ms92.358 ms92.289
16 > casla1-rt001i.i3d.net (109.200.218.78) 91.381 ms109.518 ms91.537 ms125.780
17 > cator1-rt002i.i3d.net (109.200.219.5) 97.549 ms97.601 ms97.416 ms97.497
18 > cator1-rt001i.i3d.net (109.200.219.0) 97.290 ms103.335 ms100.951 ms113.895
19 > uschi1-rt002i.i3d.net (109.200.218.172) 108.385 ms108.371 ms108.537 ms157.896
20 > uschi1-rt001i.i3d.net (109.200.218.28) 108.440 ms108.430 ms108.341 ms108.552
21 > usscz1-rt001i.i3d.net (109.200.218.238) 165.970 ms156.125 ms156.213 ms155.992
22 > hosted-by.i3d.net (213.179.204.53) 155.307 ms155.367 ms155.322 ms155.332