SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
AP Amazon Asia Pacific - Singapore (AS16509 175.41.146.190)


2022-11-29 20:30:02 - Now

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.246   ms0.211  ms0.203  ms0.192  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.256 ms0.179 ms0.121 ms0.111
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.250 ms0.233 ms0.139 ms0.134
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.605 ms0.532 ms0.486 ms0.517
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.155 ms0.123 ms0.114 ms0.115
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.784 ms0.508 ms0.487 ms0.506
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.494 ms3.514 ms3.543 ms3.667
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.242 ms3.218 ms3.254 ms3.167
11 >
12 > 81.52.166.54 (81.52.166.54) 154.580 ms154.619 ms154.521 ms154.659
13 >
14 > 52.93.11.140 (52.93.11.140) 237.430 ms237.747 ms237.782 ms237.020
15 >
16 > 52.93.11.0 (52.93.11.0) 237.308 ms238.104 ms237.103 ms237.193
17 > 52.93.8.29 (52.93.8.29) 238.017 ms242.014 ms238.179 ms237.924
18 > 52.93.10.77 (52.93.10.77) 248.071 ms243.241 ms244.618 ms250.153
19 >
20 >
21 >
22 >
23 >
24 >
25 > ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.146.190) 237.546 ms237.553 ms237.539 ms237.598

2022-11-29 19:45:02 - 2022-11-29 20:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.256   ms0.192  ms0.111  ms0.151  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.215 ms0.143 ms0.137 ms0.135
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.215 ms0.190 ms0.125 ms0.133
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.481 ms0.454 ms0.447 ms0.475
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.190 ms0.164 ms0.142 ms0.123
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.563 ms0.409 ms0.559
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.336 ms6.317 ms6.312 ms6.275
10 > 10.200.2.65 (10.200.2.65) 6.478 ms6.402 ms6.570 ms6.367
11 >
12 > be3002.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.61.9) 7.083 ms7.050 ms7.047 ms6.994
13 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 17.969 ms17.911 ms17.877 ms17.943
14 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 243.013 ms243.133 ms243.031 ms243.022
15 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 241.563 ms241.645 ms242.642 ms242.506
16 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 243.932 ms244.629 ms244.661 ms247.653
17 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 241.755 ms242.630 ms241.809 ms241.771
18 >
19 > 52.93.9.112 (52.93.9.112) 277.781 ms277.775 ms279.458 ms277.604
20 >
21 > 52.93.11.98 (52.93.11.98) 279.407 ms278.450 ms280.711 ms278.829
22 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 277.196 ms277.096 ms276.726 ms276.816
23 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 277.411 ms276.959 ms277.530 ms277.187
24 >
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 > ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.146.190) 276.597 ms276.630 ms276.570 ms276.583

2022-11-29 19:30:02 - 2022-11-29 19:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.205   ms0.228  ms0.189  ms0.198  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.191 ms0.145 ms0.144 ms0.130
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.181 ms0.166 ms0.107 ms0.103
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.555 ms0.456 ms0.454 ms0.468
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.152 ms0.121 ms0.130 ms0.108
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.817 ms0.500 ms0.443 ms0.447
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.333 ms6.322 ms6.353 ms6.274
10 > 10.200.2.65 (10.200.2.65) 6.490 ms6.589 ms6.511 ms6.599
11 >
12 > be3001.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.60.221) 7.278 ms7.318 ms17.470 ms7.207
13 > be2779.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.110) 17.873 ms18.037 ms17.763 ms17.900
14 > be2914.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.87.209) 244.375 ms244.367 ms245.767 ms244.323
15 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.19.162) 255.087 ms255.798 ms260.239 ms254.914
16 > 150.222.3.43 (150.222.3.43) 246.236 ms245.597 ms245.967 ms246.002
17 >
18 > 52.93.11.48 (52.93.11.48) 258.459 ms256.904 ms255.302 ms256.209
19 > 150.222.3.249 (150.222.3.249) 247.606 ms246.633 ms246.632 ms247.632
20 > 150.222.3.244 (150.222.3.244) 250.988 ms249.729 ms253.112 ms251.322
21 >
22 >
23 >
24 >
25 >
26 >
27 > ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.146.190) 243.374 ms243.480 ms243.703 ms244.487

2022-11-29 19:15:02 - 2022-11-29 19:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.197   ms0.224  ms0.181  ms0.194  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.228 ms0.130 ms0.127 ms0.123
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.195 ms0.210 ms0.149 ms0.107
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.509 ms0.506 ms0.536 ms0.486
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.147 ms0.163 ms0.145 ms0.113
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.604 ms0.641 ms0.548 ms0.508
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.325 ms6.307 ms6.634 ms6.600
10 > 10.200.2.65 (10.200.2.65) 6.485 ms6.712 ms6.638 ms6.541
11 >
12 > be3002.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.61.9) 6.949 ms7.050 ms7.291 ms7.158
13 > be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 22.769 ms22.729 ms22.840 ms22.900
14 > be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 87.549 ms88.766 ms87.855 ms87.890
15 > be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 103.625 ms126.447 ms103.490 ms103.754
16 > be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 126.383 ms126.527 ms126.057 ms
17 > be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 166.198 ms166.308 ms165.975 ms166.566
18 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 163.037 ms162.145 ms162.126 ms162.208
19 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 162.654 ms163.067 ms161.753 ms161.758
20 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 161.510 ms161.721 ms161.648 ms161.971
21 > be2894.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.1.22) 262.176 ms261.655 ms261.827 ms261.592
22 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.28.10) 258.779 ms257.782 ms258.204 ms258.988
23 > 52.93.251.195 (52.93.251.195) 260.936 ms265.819 ms266.353 ms260.982
24 >
25 > 54.239.52.81 (54.239.52.81) 257.758 ms267.389 ms
26 > 52.95.30.10 (52.95.30.10) 266.012 ms257.073 ms257.267 ms258.312
27 >
28 >
29 >
30 > 52.93.11.44 (52.93.11.44) 317.764 ms319.076 ms317.833 ms318.549

2022-11-29 19:00:02 - 2022-11-29 19:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.237   ms0.215  ms0.197  ms0.182  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.239 ms0.148 ms0.133 ms0.116
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.235 ms0.170 ms0.116 ms0.115
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.601 ms0.496 ms0.465 ms0.459
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.167 ms0.148 ms0.138 ms0.117
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.643 ms0.481 ms0.440 ms0.414
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.138 ms3.201 ms3.262 ms3.672
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.263 ms7.820 ms3.141 ms3.548
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.411 ms3.495 ms3.426 ms3.503
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.809 ms10.502 ms10.007 ms9.665
14 > be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 25.697 ms25.869 ms25.699 ms25.727
15 > be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 100.552 ms91.474 ms91.891 ms
16 > be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 106.636 ms107.833 ms106.700 ms106.539
17 > be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 129.022 ms131.274 ms129.505 ms129.193
18 > be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 170.002 ms169.025 ms168.614 ms169.942
19 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 166.012 ms170.123 ms164.910 ms165.217
20 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 164.802 ms164.392 ms164.473 ms165.803
21 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 164.325 ms164.498 ms164.778 ms164.391
22 > be2894.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.1.22) 265.710 ms264.463 ms264.488 ms264.988
23 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.28.10) 261.330 ms268.160 ms261.605 ms260.506
24 > 52.93.251.195 (52.93.251.195) 263.498 ms262.604 ms263.736 ms
25 >
26 >
27 > 52.95.30.10 (52.95.30.10) 260.801 ms265.825 ms259.680 ms259.665
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 18:30:02 - 2022-11-29 19:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.221   ms0.190  ms0.187  ms0.178  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.194 ms0.135 ms0.122 ms0.122
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.164 ms0.173 ms0.108 ms0.102
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.570 ms0.471 ms0.461 ms0.527
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.153 ms0.135 ms0.120 ms0.119
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 18.926 ms0.418 ms0.367 ms0.384
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.325 ms6.291 ms6.359 ms6.282
10 > 10.200.2.65 (10.200.2.65) 6.602 ms6.588 ms6.678 ms6.492
11 >
12 > be3002.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.61.9) 6.923 ms6.936 ms6.910 ms7.024
13 > be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 22.888 ms22.998 ms22.703 ms22.631
14 > be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 88.499 ms88.992 ms88.041 ms87.539
15 > be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 110.011 ms104.354 ms103.860 ms103.927
16 > be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 126.344 ms126.239 ms126.503 ms126.104
17 > be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 166.774 ms166.679 ms166.643 ms166.312
18 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 163.314 ms161.950 ms162.145 ms162.558
19 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 161.955 ms161.606 ms161.676 ms162.287
20 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 161.433 ms162.795 ms161.594 ms161.974
21 > be2894.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.1.22) 262.838 ms265.273 ms261.555 ms261.854
22 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.28.10) 257.701 ms265.131 ms274.514 ms257.704
23 > 52.93.251.195 (52.93.251.195) 260.300 ms260.080 ms
24 >
25 > 54.239.52.81 (54.239.52.81) 257.988 ms257.552 ms265.404 ms266.164
26 > 52.95.30.10 (52.95.30.10) 257.496 ms257.276 ms258.258 ms259.120
27 >
28 >
29 >
30 > 52.93.11.44 (52.93.11.44) 317.833 ms321.401 ms318.016 ms319.049

2022-11-29 17:15:02 - 2022-11-29 18:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.215   ms0.181  ms0.196  ms0.203  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.178 ms0.153 ms0.117 ms0.119
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.213 ms0.142 ms0.108 ms0.131
6 >
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.184 ms0.167 ms0.169 ms0.151
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.669 ms0.457 ms0.484 ms
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.549 ms3.384 ms3.509 ms3.427
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.198 ms3.097 ms3.679 ms53.292
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.680 ms3.578 ms3.606 ms3.583
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 22.372 ms9.853 ms9.758 ms9.835
14 > be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 25.642 ms25.630 ms28.591 ms25.815
15 > be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 95.325 ms90.478 ms90.395 ms90.378
16 > be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 133.754 ms106.534 ms106.502 ms106.322
17 > be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 129.562 ms130.518 ms129.742 ms128.961
18 > be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 168.795 ms276.760 ms169.663 ms168.993
19 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 165.212 ms165.738 ms164.836 ms165.060
20 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 164.894 ms164.467 ms164.819 ms165.644
21 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 185.270 ms164.230 ms164.213 ms164.346
22 > be2894.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.1.22) 264.744 ms264.725 ms265.039 ms265.697
23 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.28.10) 260.850 ms260.503 ms266.057 ms260.950
24 > 52.93.251.195 (52.93.251.195) 264.151 ms262.732 ms271.754 ms
25 >
26 > 54.239.52.81 (54.239.52.81) 272.358 ms271.199 ms260.449 ms
27 > 52.95.30.10 (52.95.30.10) 260.983 ms260.452 ms260.168 ms259.790
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 14:15:02 - 2022-11-29 17:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.175   ms0.212  ms0.197  ms0.148  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.173 ms0.135 ms0.123 ms0.121
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.219 ms0.214 ms0.119 ms0.114
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.510 ms0.461 ms0.453 ms0.469
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.153 ms0.142 ms0.151 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.504 ms0.655 ms1.063 ms0.768
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.188 ms3.246 ms3.381 ms3.437
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.067 ms3.135 ms3.283 ms3.566
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 4.239 ms3.386 ms3.469 ms3.368
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.822 ms9.739 ms9.804 ms9.767
14 > be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 25.607 ms25.677 ms25.763 ms25.786
15 > be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 90.337 ms90.337 ms90.323 ms90.547
16 > be2892.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.82.253) 264.100 ms265.128 ms271.027 ms263.986
17 > be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 265.104 ms265.237 ms265.193 ms265.338
18 > be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 267.535 ms276.850 ms266.748 ms268.528
19 > be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 265.325 ms265.811 ms264.476 ms264.546
20 > be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 266.699 ms266.919 ms265.954 ms265.790
21 > be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 266.863 ms266.810 ms268.055 ms266.832
22 > be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 263.672 ms266.407 ms264.258 ms264.781
23 > be3696.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.138) 266.378 ms266.891 ms268.022 ms266.102
24 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.28.10) 267.435 ms266.827 ms265.593 ms
25 > 52.93.251.195 (52.93.251.195) 269.511 ms269.929 ms268.907 ms
26 >
27 > 54.239.52.81 (54.239.52.81) 266.470 ms265.550 ms267.961 ms
28 > 52.95.30.10 (52.95.30.10) 269.517 ms267.123 ms267.937 ms265.172
29 >
30 >

2022-11-29 13:00:02 - 2022-11-29 14:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.291   ms0.221  ms0.134  ms0.133  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.248 ms0.170 ms0.143 ms0.140
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.269 ms0.228 ms0.159 ms0.137
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.491 ms0.498 ms0.479 ms0.465
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.189 ms0.189 ms0.145 ms0.139
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.593 ms0.587 ms0.406 ms0.428
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.285 ms3.380 ms3.557 ms3.309
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.147 ms3.108 ms3.219 ms3.211
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.520 ms4.135 ms5.327 ms3.470
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.654 ms9.681 ms9.631 ms9.763
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.744 ms21.034 ms20.865 ms20.798
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 247.620 ms247.642 ms247.654 ms247.713
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 244.803 ms244.953 ms244.598 ms251.265
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.681 ms248.513 ms250.998 ms250.209
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 247.666 ms247.387 ms247.260 ms247.316
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 292.159 ms291.520 ms294.779 ms291.837
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.758 ms298.316 ms281.339 ms279.960
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 291.401 ms291.468 ms291.900 ms291.172
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 288.999 ms284.120 ms284.045 ms285.681
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 10:15:01 - 2022-11-29 13:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.145   ms0.128  ms0.126  ms0.101  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.119 ms0.159 ms0.132 ms0.143
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.242 ms0.193 ms0.155 ms0.148
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.552 ms0.511 ms0.479 ms0.523
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.180 ms0.122 ms0.112 ms0.117
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.427 ms0.492 ms0.479 ms0.394
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.242 ms3.105 ms3.216 ms3.297
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 5.253 ms9.090 ms4.132 ms3.514
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 38.149 ms32.471 ms3.579 ms3.557
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.850 ms9.873 ms9.819 ms9.850
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.635 ms20.576 ms20.678 ms20.648
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 247.900 ms247.650 ms247.488 ms247.702
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 244.553 ms244.935 ms244.519 ms246.012
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 251.234 ms251.903 ms252.021 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 247.238 ms247.252 ms247.329 ms247.236
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 282.117 ms282.854 ms294.051 ms293.670
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 281.770 ms282.899 ms284.685 ms281.593
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 281.663 ms281.359 ms281.220 ms281.373
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 284.378 ms284.444 ms284.269 ms284.333
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 07:00:02 - 2022-11-29 10:15:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.240   ms0.147  ms0.119  ms0.124  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.242 ms0.146 ms0.127 ms0.110
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.227 ms0.190 ms0.131 ms0.128
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.587 ms0.525 ms0.496 ms0.516
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.164 ms0.150 ms0.119 ms0.108
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.006 ms0.537 ms0.538 ms0.550
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.419 ms3.210 ms3.266 ms3.326
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.258 ms4.489 ms3.158 ms3.207
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.492 ms3.533 ms3.471 ms3.442
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.815 ms9.764 ms9.861 ms9.787
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.936 ms20.629 ms21.000 ms20.616
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 247.865 ms247.745 ms247.763 ms248.018
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 244.914 ms245.095 ms244.884 ms244.565
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.741 ms248.850 ms252.288 ms252.753
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 247.439 ms247.428 ms247.425 ms247.439
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 291.564 ms292.084 ms292.371 ms293.557
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.485 ms282.853 ms283.710 ms280.964
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 292.032 ms291.272 ms291.349 ms291.542
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 284.238 ms284.924 ms284.296 ms287.606
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 05:45:02 - 2022-11-29 07:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.242   ms0.223  ms0.205  ms0.186  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.255 ms0.169 ms0.114 ms0.108
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.201 ms0.154 ms0.104 ms0.091
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.496 ms0.480 ms0.465 ms0.457
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.195 ms0.157 ms0.127 ms0.110
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.884 ms0.559 ms0.442 ms0.432
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.360 ms3.361 ms3.317 ms3.151
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.291 ms3.232 ms3.581 ms3.139
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.832 ms3.713 ms3.972 ms3.675
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.923 ms10.115 ms9.900 ms10.097
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 24.287 ms20.821 ms20.715 ms20.808
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 247.073 ms247.137 ms247.085 ms247.358
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 243.947 ms243.869 ms254.145 ms243.769
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 247.440 ms259.570 ms249.321 ms252.781
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.279 ms248.326 ms248.351 ms248.285
19 >
20 > 52.93.9.112 (52.93.9.112) 282.962 ms283.774 ms283.038 ms294.065
21 >
22 > 52.93.11.98 (52.93.11.98) 284.698 ms284.053 ms290.807 ms284.560
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.021 ms279.061 ms279.734 ms279.019
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.535 ms282.558 ms282.564 ms282.453
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 05:15:01 - 2022-11-29 05:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.247   ms0.234  ms0.226  ms0.154  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.184 ms0.141 ms0.129 ms0.119
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.205 ms0.171 ms0.109 ms0.102
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.513 ms0.442 ms0.485 ms0.462
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.165 ms0.139 ms0.133 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.562 ms0.520 ms0.534 ms0.474
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.474 ms3.435 ms3.199 ms3.168
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.783 ms3.206 ms3.345 ms3.313
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.566 ms3.585 ms3.486 ms3.543
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.759 ms9.719 ms10.152 ms9.796
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.287 ms20.900 ms21.146 ms20.946
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.735 ms264.630 ms248.800 ms248.780
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.480 ms245.716 ms267.138 ms245.459
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 251.613 ms248.226 ms250.296 ms248.008
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.357 ms248.435 ms248.454 ms248.445
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.841 ms285.258 ms283.738 ms283.232
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.850 ms282.487 ms282.588 ms282.799
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.020 ms281.665 ms282.615 ms282.097
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.827 ms286.240 ms285.760 ms285.083
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 04:15:02 - 2022-11-29 05:15:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.213   ms0.164  ms0.106  ms0.107  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.116 ms0.113 ms0.119 ms0.108
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.235 ms0.196 ms0.146 ms0.140
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.522 ms0.435 ms0.440 ms0.433
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.164 ms0.126 ms0.108 ms0.107
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.415 ms0.391 ms0.645
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.303 ms3.296 ms3.265 ms3.286
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 17.788 ms3.145 ms3.279 ms3.110
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.847 ms3.873 ms3.917 ms3.733
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.817 ms9.847 ms9.844 ms9.796
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.709 ms20.636 ms20.717 ms20.775
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.670 ms248.738 ms248.664 ms248.746
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.415 ms245.578 ms252.084 ms245.490
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.525 ms249.070 ms248.984 ms249.315
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.360 ms248.369 ms248.463 ms248.751
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.561 ms280.574 ms280.521 ms281.322
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.389 ms281.598 ms281.896 ms281.576
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.094 ms279.551 ms279.281 ms280.160
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.172 ms282.709 ms282.884 ms282.954
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 02:45:02 - 2022-11-29 04:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.267   ms0.195  ms0.181  ms0.148  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.251 ms0.160 ms0.147 ms0.142
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.186 ms0.210 ms0.154 ms0.147
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.509 ms0.472 ms0.462 ms0.457
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.177 ms0.171 ms0.136 ms0.127
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.958 ms0.637 ms1.012 ms0.710
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.312 ms3.339 ms3.425 ms3.369
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.199 ms3.259 ms3.358 ms4.189
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.639 ms3.684 ms3.546 ms3.378
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.847 ms9.940 ms9.748 ms9.884
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.758 ms20.837 ms20.784 ms20.907
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.776 ms248.712 ms248.711 ms248.729
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 252.174 ms245.731 ms246.317 ms258.008
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.105 ms248.112 ms248.534 ms250.301
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.503 ms248.422 ms248.415 ms248.489
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.736 ms288.396 ms292.808 ms290.143
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 279.994 ms279.842 ms280.812 ms303.871
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 289.377 ms288.408 ms287.402 ms287.504
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 286.350 ms286.868 ms285.325 ms285.458
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 02:30:01 - 2022-11-29 02:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.221   ms0.187  ms0.184  ms0.171  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.204 ms0.132 ms0.118 ms0.124
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.154 ms0.141 ms0.118 ms0.104
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.683 ms0.494 ms0.470 ms0.462
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.157 ms0.151 ms0.110 ms0.111
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.450 ms0.405 ms0.424 ms0.390
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.499 ms3.278 ms3.672 ms3.450
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.117 ms3.089 ms3.410 ms3.140
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.709 ms3.692 ms3.628 ms3.636
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.028 ms9.706 ms9.733 ms10.027
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.716 ms20.751 ms20.722 ms20.862
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.783 ms248.742 ms248.662 ms248.760
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.579 ms245.703 ms245.561 ms261.453
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.532 ms248.046 ms250.559 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.474 ms248.328 ms248.362 ms248.417
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.337 ms283.399 ms283.104 ms300.181
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 284.607 ms282.759 ms283.077 ms283.629
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.764 ms281.915 ms282.011 ms281.841
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.393 ms285.515 ms285.011 ms285.232
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 02:15:02 - 2022-11-29 02:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.214   ms0.214  ms0.163  ms0.193  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.229 ms0.247 ms0.117 ms0.110
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.185 ms0.153 ms0.107 ms0.098
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.493 ms0.460 ms0.456 ms0.450
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.200 ms0.174 ms0.163 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.516 ms0.425 ms0.382 ms0.392
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.566 ms3.470 ms5.158 ms3.624
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.142 ms3.732 ms3.137 ms3.103
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.466 ms3.486 ms3.509 ms3.438
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 11.785 ms10.725 ms9.930 ms9.947
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.823 ms20.754 ms20.749 ms20.711
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.828 ms248.763 ms248.975 ms248.658
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.341 ms245.513 ms245.800 ms245.761
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.934 ms248.547 ms250.005 ms248.042
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.397 ms248.391 ms248.382 ms248.398
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.799 ms280.516 ms281.400 ms281.451
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.064 ms281.961 ms281.754 ms285.811
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.667 ms279.631 ms279.046 ms279.948
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 287.940 ms282.270 ms282.212 ms282.694
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 02:00:02 - 2022-11-29 02:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.209   ms0.155  ms0.155  ms0.150  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.216 ms0.195 ms0.115 ms0.116
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.252 ms0.215 ms0.158 ms0.108
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.533 ms0.474 ms0.511 ms0.499
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.176 ms0.154 ms0.113 ms0.111
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.483 ms0.532 ms0.401 ms0.397
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.448 ms3.324 ms3.342 ms3.500
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.565 ms3.199 ms3.414 ms3.309
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.771 ms3.676 ms3.760 ms3.995
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 12.530 ms9.725 ms9.979 ms9.844
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.724 ms20.684 ms20.704 ms20.812
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.718 ms248.721 ms248.799 ms248.718
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.545 ms245.870 ms256.861 ms245.758
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 255.775 ms248.088 ms248.572 ms251.050
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.390 ms250.145 ms248.339 ms248.354
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.763 ms283.906 ms283.790 ms283.381
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.248 ms282.763 ms283.284 ms285.703
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 286.817 ms282.416 ms282.269 ms283.059
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.662 ms286.128 ms285.400 ms285.485
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 01:30:02 - 2022-11-29 02:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.217   ms0.200  ms0.153  ms0.103  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.237 ms0.155 ms0.123 ms0.112
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.204 ms0.140 ms0.101 ms0.099
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.582 ms0.495 ms0.477 ms0.505
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.158 ms0.137 ms0.115 ms0.110
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.513 ms0.486 ms0.400 ms0.477
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.360 ms3.513 ms3.349 ms3.412
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.142 ms3.170 ms3.344 ms3.280
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.836 ms3.701 ms3.685 ms3.641
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.994 ms9.859 ms9.916 ms9.893
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.592 ms20.965 ms20.828 ms20.665
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.771 ms248.714 ms248.708 ms248.758
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.713 ms245.805 ms245.458 ms245.510
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.198 ms248.448 ms248.103 ms251.189
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.380 ms248.332 ms248.386 ms248.339
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.885 ms281.143 ms282.202 ms281.537
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.723 ms281.071 ms281.401 ms281.247
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 278.964 ms280.058 ms279.832 ms279.859
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.384 ms284.127 ms287.413 ms288.808
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 01:15:02 - 2022-11-29 01:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.191   ms0.203  ms0.188  ms0.111  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.213 ms0.123 ms0.111 ms0.117
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.201 ms0.214 ms0.132 ms0.103
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.641 ms0.475 ms0.445 ms0.472
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.157 ms0.133 ms0.130 ms0.131
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.577 ms0.483 ms0.518 ms0.494
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.430 ms3.322 ms3.329 ms3.421
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 5.700 ms3.397 ms3.808 ms5.524
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.583 ms3.615 ms3.828 ms3.600
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.871 ms9.861 ms9.825 ms10.011
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.940 ms20.920 ms20.949 ms20.928
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.035 ms248.888 ms248.721 ms248.799
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.591 ms253.551 ms248.195 ms248.421
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 247.982 ms248.157 ms248.048 ms250.824
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 249.472 ms249.286 ms248.796 ms248.324
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.683 ms287.770 ms287.546 ms287.943
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.010 ms279.637 ms279.727 ms279.527
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.033 ms287.154 ms287.031 ms291.545
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.369 ms285.231 ms290.833 ms285.099
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 00:15:02 - 2022-11-29 01:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.215   ms0.175  ms0.191  ms0.189  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.255 ms0.154 ms0.112 ms0.109
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.211 ms0.164 ms0.104 ms0.102
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.646 ms0.597 ms0.633 ms0.531
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.184 ms0.148 ms0.125 ms0.131
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.629 ms0.711 ms0.487 ms0.419
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.367 ms3.359 ms3.350 ms3.056
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.282 ms3.035 ms3.375 ms3.187
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.588 ms3.629 ms3.589 ms3.633
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.123 ms9.980 ms9.983 ms10.021
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.792 ms20.835 ms20.838 ms21.061
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.733 ms248.898 ms248.753 ms248.843
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.139 ms245.509 ms245.750 ms245.683
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 249.600 ms248.918 ms248.792 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.737 ms248.422 ms248.378 ms253.623
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.668 ms283.011 ms283.635 ms282.995
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.061 ms282.176 ms282.894 ms282.215
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 281.749 ms282.314 ms284.572 ms282.280
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.637 ms285.164 ms285.090 ms285.250
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-29 00:00:02 - 2022-11-29 00:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.206   ms0.177  ms0.150  ms0.161  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.258 ms0.142 ms0.119 ms0.112
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.243 ms0.181 ms0.131 ms0.138
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.577 ms0.538 ms0.527 ms0.533
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.167 ms0.135 ms0.121 ms0.116
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.486 ms0.824 ms0.543 ms0.459
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.333 ms3.053 ms3.157 ms3.413
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.603 ms3.519 ms3.377 ms3.065
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.422 ms3.569 ms3.620 ms3.558
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.762 ms9.926 ms9.994 ms9.893
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.787 ms20.760 ms20.762 ms20.989
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.683 ms248.822 ms249.019 ms248.778
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 250.130 ms245.480 ms246.314 ms245.510
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.516 ms249.889 ms248.083 ms249.838
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.460 ms250.379 ms248.398 ms251.522
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 288.776 ms281.011 ms282.430 ms280.489
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.659 ms281.834 ms281.534 ms281.158
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.393 ms279.137 ms279.694 ms279.755
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 288.079 ms282.515 ms289.883 ms283.345
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 22:30:02 - 2022-11-29 00:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.169   ms0.118  ms0.110  ms0.124  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.158 ms0.141 ms0.129 ms0.128
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.173 ms0.217 ms0.111 ms0.185
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.479 ms0.442 ms0.476 ms0.472
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.144 ms0.139 ms0.145 ms0.119
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.594 ms0.576 ms0.342 ms0.419
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.233 ms3.075 ms3.111 ms3.107
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.335 ms3.244 ms3.125 ms3.223
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 66.684 ms4.709 ms3.417 ms3.626
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.005 ms9.984 ms10.144 ms10.001
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.684 ms21.101 ms20.819 ms20.766
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.691 ms248.722 ms249.031 ms248.727
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 253.357 ms245.438 ms247.670 ms247.152
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.224 ms248.853 ms249.056 ms250.802
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.749 ms247.639 ms247.675 ms247.679
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.744 ms280.767 ms280.797 ms280.473
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.184 ms281.326 ms281.572 ms281.989
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 283.408 ms279.288 ms279.161 ms284.287
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.584 ms282.445 ms282.404 ms286.222
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 18:15:02 - 2022-11-28 22:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.252   ms0.198  ms0.143  ms0.168  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.275 ms0.149 ms0.114 ms0.114
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.169 ms0.181 ms0.108 ms0.101
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.573 ms0.530 ms0.536 ms0.507
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.144 ms0.113 ms0.128 ms0.109
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.579 ms0.580 ms0.486 ms0.441
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.216 ms3.527 ms3.349 ms3.331
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.598 ms3.370 ms3.131 ms3.467
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.530 ms3.409 ms3.533 ms3.533
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.904 ms9.891 ms9.851 ms9.931
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.896 ms20.850 ms20.708 ms20.971
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.816 ms248.774 ms248.860 ms248.738
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.707 ms251.418 ms246.237 ms246.018
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.519 ms256.037 ms251.790 ms249.387
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.634 ms247.642 ms247.610 ms248.219
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.229 ms289.719 ms288.092 ms287.789
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 279.849 ms279.868 ms280.397 ms282.149
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.860 ms287.920 ms287.697 ms289.651
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.673 ms285.445 ms285.555 ms285.622
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 17:30:02 - 2022-11-28 18:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.185   ms0.189  ms0.177  ms0.178  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.175 ms0.151 ms0.128 ms0.115
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.153 ms0.125 ms0.114 ms0.113
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.495 ms0.523 ms0.459 ms0.459
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.136 ms0.139 ms0.116 ms0.112
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.534 ms0.422 ms0.425 ms0.367
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.225 ms3.270 ms3.627 ms3.318
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.619 ms4.396 ms3.315 ms3.037
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.486 ms3.440 ms3.377 ms3.458
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.734 ms9.739 ms9.846 ms9.758
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.566 ms20.756 ms20.655 ms20.619
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.740 ms248.791 ms248.818 ms248.800
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 251.433 ms246.260 ms246.136 ms246.441
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.464 ms248.653 ms249.060 ms250.275
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.668 ms247.773 ms247.742 ms248.078
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 291.691 ms282.951 ms283.076 ms290.509
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.888 ms283.240 ms282.357 ms283.070
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 281.791 ms281.630 ms282.412 ms281.877
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.309 ms284.934 ms284.966 ms285.085
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 17:15:01 - 2022-11-28 17:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.202   ms0.139  ms0.127  ms0.117  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.231 ms0.150 ms0.156 ms0.147
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.187 ms0.190 ms0.110 ms0.111
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.516 ms0.480 ms0.484 ms0.473
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.174 ms0.161 ms0.113 ms0.125
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.311 ms0.630 ms0.785 ms0.540
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.434 ms3.570 ms3.166 ms3.155
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.328 ms3.178 ms3.943 ms3.264
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.429 ms3.513 ms3.519 ms4.588
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.668 ms10.400 ms9.780 ms10.246
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.675 ms20.711 ms20.822 ms20.782
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.781 ms248.789 ms248.782 ms248.707
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 268.227 ms249.873 ms245.411 ms258.722
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.774 ms248.212 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.714 ms247.653 ms247.682 ms247.631
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.054 ms280.521 ms280.965 ms280.821
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.048 ms281.603 ms283.885 ms284.745
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 281.412 ms279.133 ms279.587 ms279.804
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.883 ms282.336 ms282.316 ms283.518
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 14:15:02 - 2022-11-28 17:15:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.240   ms0.192  ms0.189  ms0.182  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.269 ms0.175 ms0.125 ms0.121
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.272 ms0.163 ms0.108 ms0.108
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.566 ms0.484 ms0.510 ms0.479
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.185 ms0.135 ms0.122 ms0.118
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.547 ms0.682 ms0.449 ms0.434
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.276 ms3.552 ms3.251 ms3.241
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.705 ms3.330 ms3.373 ms3.238
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.531 ms3.474 ms4.498 ms3.473
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.815 ms9.794 ms9.820 ms9.765
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.569 ms20.928 ms20.872 ms20.899
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.839 ms248.713 ms248.644 ms248.750
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.970 ms245.438 ms245.457 ms246.166
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 253.325 ms250.950 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.677 ms247.787 ms247.781 ms247.661
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.992 ms309.898 ms287.594 ms287.925
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 279.795 ms285.646 ms287.031 ms279.529
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 290.900 ms287.433 ms287.065 ms286.934
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.036 ms285.326 ms285.348 ms284.903
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 13:30:02 - 2022-11-28 14:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.222   ms0.170  ms0.110  ms0.112  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.171 ms0.148 ms0.124 ms0.116
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.219 ms0.190 ms0.115 ms0.142
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.532 ms0.489 ms0.491 ms0.508
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.169 ms0.153 ms0.115 ms0.114
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.871 ms0.933 ms0.593 ms0.655
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.397 ms3.396 ms3.243 ms3.358
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.487 ms3.709 ms3.689 ms3.837
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.468 ms3.467 ms3.391 ms3.400
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.725 ms11.076 ms9.808 ms9.785
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.750 ms20.802 ms20.793 ms20.828
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.529 ms248.750 ms248.767 ms248.754
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 247.133 ms245.491 ms259.076 ms245.629
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 247.952 ms248.484 ms248.516 ms248.971
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.899 ms247.637 ms247.639 ms247.620
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.984 ms283.104 ms283.326 ms283.568
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.983 ms282.833 ms282.925 ms282.989
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 281.983 ms282.718 ms282.159 ms282.338
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 284.965 ms287.013 ms285.196 ms285.457
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 13:15:02 - 2022-11-28 13:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.150   ms0.172  ms0.098  ms0.113  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.195 ms0.148 ms0.119 ms0.117
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.265 ms0.279 ms0.127 ms0.139
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.494 ms0.501 ms0.475 ms0.468
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.175 ms0.158 ms0.159 ms0.111
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.537 ms0.452 ms0.489 ms0.518
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.268 ms3.223 ms3.384 ms3.144
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.312 ms3.195 ms3.198 ms3.661
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.660 ms3.673 ms3.693 ms3.647
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.723 ms9.936 ms9.787 ms9.797
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.069 ms20.833 ms20.834 ms20.686
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.728 ms248.727 ms286.340 ms249.362
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.838 ms250.777 ms245.536 ms245.500
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.123 ms249.493 ms248.034 ms250.596
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.633 ms247.659 ms247.636 ms248.478
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.474 ms288.241 ms288.138 ms287.314
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 282.773 ms279.945 ms281.327 ms279.490
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.407 ms293.009 ms287.122 ms287.180
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.266 ms286.461 ms284.917 ms285.046
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 08:00:02 - 2022-11-28 13:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.251   ms0.219  ms0.212  ms0.220  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.244 ms0.136 ms0.111 ms0.113
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.250 ms0.116 ms0.109 ms0.115
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.629 ms0.506 ms0.471 ms0.500
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.182 ms0.154 ms0.116 ms0.114
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.579 ms0.536 ms0.484 ms0.388
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.493 ms3.545 ms3.533 ms3.520
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.489 ms3.291 ms5.032 ms3.611
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.540 ms3.505 ms3.603 ms3.594
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.792 ms9.809 ms9.730 ms9.775
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.119 ms20.665 ms20.781 ms20.732
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.706 ms248.728 ms248.761 ms248.773
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.668 ms245.710 ms245.611 ms265.451
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 249.282 ms251.106 ms248.039 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.724 ms247.638 ms250.928 ms249.178
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.509 ms280.806 ms280.496 ms281.677
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.197 ms282.165 ms281.241 ms281.896
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 287.459 ms282.355 ms279.038 ms279.780
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 284.528 ms282.538 ms283.169 ms282.406
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 03:00:02 - 2022-11-28 08:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.237   ms0.193  ms0.203  ms0.239  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.221 ms0.150 ms0.112 ms0.128
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.269 ms0.179 ms0.111 ms0.106
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.486 ms0.475 ms0.485 ms0.514
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.147 ms0.120 ms0.114 ms0.118
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.773 ms0.472 ms0.405 ms0.367
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.082 ms3.511 ms3.170 ms3.241
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.340 ms3.083 ms3.113 ms3.293
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.479 ms3.461 ms4.549 ms9.358
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.958 ms10.000 ms9.950 ms9.950
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.012 ms20.958 ms21.191 ms20.774
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.741 ms280.110 ms248.692 ms248.733
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.313 ms245.887 ms245.570 ms246.313
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 253.373 ms248.326 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.876 ms248.415 ms247.749 ms247.814
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 290.571 ms287.640 ms288.098 ms288.048
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.183 ms282.215 ms279.760 ms282.361
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 288.340 ms287.434 ms288.241 ms288.028
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.425 ms285.357 ms285.437 ms285.520
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-28 01:00:02 - 2022-11-28 03:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.169   ms0.207  ms0.147  ms0.111  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.212 ms0.144 ms0.159 ms0.150
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.221 ms0.220 ms0.248 ms0.202
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.511 ms0.516 ms0.491 ms0.472
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.207 ms0.172 ms0.146 ms0.139
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.583 ms0.548 ms0.394 ms0.365
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.503 ms3.141 ms3.124 ms3.176
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.574 ms3.322 ms3.231 ms3.168
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.806 ms3.613 ms3.589 ms3.646
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.806 ms9.809 ms9.832 ms9.784
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.816 ms20.699 ms20.687 ms20.744
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.831 ms248.728 ms248.558 ms251.887
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.856 ms245.503 ms245.481 ms245.824
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.063 ms248.096 ms250.056 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.589 ms247.667 ms247.637 ms247.651
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 287.777 ms280.966 ms281.431 ms280.878
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 283.600 ms281.379 ms281.460 ms281.712
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.539 ms279.505 ms289.309 ms279.192
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.673 ms282.707 ms282.532 ms282.311
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 22:15:02 - 2022-11-28 01:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.241   ms0.202  ms0.187  ms0.177  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.276 ms0.237 ms0.120 ms0.112
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.246 ms0.221 ms0.144 ms0.107
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.468 ms0.486 ms0.498 ms0.479
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.197 ms0.132 ms0.132 ms0.121
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.456 ms0.477 ms0.472 ms0.674
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.086 ms3.172 ms3.200 ms3.124
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.177 ms3.041 ms3.225 ms3.311
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.544 ms3.471 ms3.442 ms3.416
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.931 ms10.051 ms9.906 ms9.931
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.937 ms20.825 ms20.977 ms20.938
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.837 ms248.878 ms248.699 ms248.747
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.026 ms245.735 ms245.797 ms245.933
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 251.505 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.490 ms247.640 ms247.635 ms247.728
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.648 ms287.397 ms287.472 ms289.538
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.077 ms283.920 ms280.333 ms283.690
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.543 ms287.494 ms287.768 ms287.554
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 294.453 ms285.062 ms287.061 ms
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 19:30:01 - 2022-11-27 22:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.109   ms0.133  ms0.123  ms0.127  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.135 ms0.119 ms0.113 ms0.108
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.128 ms0.128 ms0.111 ms0.103
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.489 ms0.435 ms0.419 ms0.429
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.186 ms0.120 ms0.150 ms0.146
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.424 ms0.380 ms0.653 ms0.473
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.176 ms3.566 ms3.155 ms3.205
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.556 ms3.302 ms3.113 ms3.107
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.438 ms3.438 ms3.376 ms3.355
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.874 ms9.694 ms9.777 ms9.708
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.579 ms20.691 ms20.842 ms39.401
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.726 ms248.817 ms248.696 ms248.883
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.694 ms272.497 ms245.957 ms245.859
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.022 ms249.413 ms248.532 ms248.832
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.611 ms258.125 ms247.591 ms247.647
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.381 ms283.813 ms283.442 ms284.166
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.386 ms282.923 ms294.568 ms285.762
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 283.463 ms282.494 ms282.804 ms283.144
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.607 ms285.449 ms285.783 ms286.203
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 18:45:01 - 2022-11-27 19:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.216   ms0.169  ms0.106  ms0.108  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.232 ms0.160 ms0.122 ms0.118
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.189 ms0.196 ms0.108 ms0.108
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.509 ms0.481 ms0.470 ms0.462
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.141 ms0.122 ms0.118 ms0.125
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.636 ms0.481 ms0.472 ms0.844
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.291 ms3.206 ms3.233 ms3.358
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 52.167 ms7.560 ms3.096 ms3.854
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.376 ms3.718 ms3.487 ms3.484
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.786 ms9.773 ms9.772 ms9.867
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.954 ms20.801 ms20.891 ms20.842
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.738 ms248.713 ms248.639 ms248.709
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.627 ms245.529 ms265.918 ms245.912
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 252.725 ms248.031 ms251.271 ms248.424
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.667 ms247.769 ms247.977 ms249.678
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.739 ms281.252 ms281.195 ms281.122
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.473 ms282.267 ms281.944 ms282.018
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.751 ms280.256 ms280.221 ms284.349
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.903 ms283.471 ms287.673 ms282.806
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 18:00:02 - 2022-11-27 18:45:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.243   ms0.225  ms0.199  ms0.218  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.248 ms0.126 ms0.110 ms0.107
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.240 ms0.211 ms0.128 ms0.115
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.464 ms0.445 ms0.461 ms0.470
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.144 ms0.126 ms0.114 ms0.119
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.499 ms0.445 ms0.509 ms0.505
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.411 ms3.687 ms3.398 ms3.217
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.314 ms3.407 ms3.187 ms3.816
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.601 ms3.560 ms3.562 ms3.558
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.794 ms9.770 ms9.793 ms9.902
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.854 ms20.651 ms20.613 ms20.829
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 259.657 ms248.788 ms248.794 ms248.717
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.815 ms245.501 ms253.171 ms245.615
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.005 ms251.506 ms250.320 ms248.100
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.639 ms247.684 ms247.662 ms247.631
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.393 ms283.760 ms283.480 ms283.229
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.114 ms287.022 ms292.968 ms282.116
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 286.641 ms290.159 ms282.300 ms282.581
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.410 ms285.041 ms285.472 ms286.629
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 17:45:02 - 2022-11-27 18:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.231   ms0.218  ms0.127  ms0.116  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.190 ms0.145 ms0.115 ms0.110
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.223 ms0.171 ms0.162 ms0.166
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.518 ms0.505 ms0.484 ms0.522
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.178 ms0.140 ms0.120 ms0.119
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 36.008 ms0.355 ms0.456 ms0.450
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.492 ms3.361 ms3.477 ms3.411
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.143 ms5.196 ms3.215 ms3.175
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 78.370 ms8.384 ms3.314 ms3.363
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 42.249 ms10.517 ms11.299 ms10.770
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.596 ms20.560 ms20.549 ms20.632
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.966 ms249.189 ms248.801 ms249.112
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 252.583 ms253.213 ms245.723 ms245.751
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.107 ms247.999 ms249.984 ms248.261
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.697 ms247.661 ms247.764 ms248.023
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.314 ms287.867 ms287.787 ms288.842
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 282.375 ms279.777 ms281.769 ms279.873
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.396 ms287.718 ms287.264 ms288.400
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 286.860 ms285.557 ms285.403 ms285.678
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 16:45:02 - 2022-11-27 17:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.212   ms0.162  ms0.164  ms0.160  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.268 ms0.158 ms0.133 ms0.117
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.168 ms0.180 ms0.123 ms0.103
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.495 ms0.478 ms0.460 ms0.480
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.136 ms0.143 ms0.113 ms0.113
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.533 ms0.541 ms0.468 ms0.456
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.288 ms3.408 ms3.307 ms3.226
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.343 ms3.213 ms3.232 ms3.164
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.378 ms3.380 ms3.401 ms3.602
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 28.687 ms37.382 ms9.782 ms9.773
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.911 ms20.854 ms21.112 ms20.790
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.971 ms248.708 ms248.697 ms248.760
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.602 ms246.056 ms248.557 ms254.632
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 249.684 ms248.125 ms248.023 ms248.223
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 249.897 ms247.649 ms247.649 ms247.823
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 282.586 ms281.478 ms281.181 ms280.773
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 283.438 ms281.563 ms281.794 ms281.227
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 280.293 ms290.091 ms279.155 ms279.168
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.090 ms282.566 ms282.283 ms282.735
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 15:00:02 - 2022-11-27 16:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.241   ms0.200  ms0.106  ms0.107  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.228 ms0.223 ms0.135 ms0.120
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.272 ms0.181 ms0.124 ms0.234
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.669 ms0.682 ms0.639 ms0.650
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.176 ms0.146 ms0.111 ms0.131
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.239 ms0.477 ms0.718 ms0.502
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.248 ms3.290 ms3.268 ms3.692
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.169 ms3.141 ms4.094 ms3.291
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.660 ms3.493 ms3.613 ms5.742
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 29.878 ms9.705 ms9.784 ms9.769
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.808 ms21.009 ms20.906 ms20.842
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 250.018 ms249.518 ms249.658 ms249.619
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.213 ms246.287 ms245.634 ms246.345
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.452 ms249.009 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.956 ms247.726 ms247.804 ms249.079
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 284.602 ms283.707 ms291.352 ms283.700
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.114 ms285.526 ms283.491 ms283.889
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 284.781 ms282.571 ms282.914 ms284.887
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.746 ms286.800 ms285.476 ms285.966
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 13:30:01 - 2022-11-27 15:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.235   ms0.152  ms0.176  ms0.176  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.258 ms0.188 ms0.117 ms0.115
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.162 ms0.155 ms0.099 ms0.096
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.479 ms0.489 ms0.467 ms0.585
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.204 ms0.162 ms0.137 ms0.125
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 8.499 ms0.416 ms0.640 ms0.603
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.298 ms3.283 ms3.253 ms3.511
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.422 ms3.310 ms3.538 ms3.153
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.404 ms3.430 ms3.423 ms3.430
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.746 ms9.843 ms9.718 ms9.816
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.686 ms20.742 ms20.676 ms20.712
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.786 ms249.934 ms250.099 ms252.813
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 247.067 ms255.096 ms256.908 ms246.893
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.359 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.005 ms249.137 ms250.560 ms248.761
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 282.825 ms281.246 ms282.666 ms282.714
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 283.811 ms283.267 ms283.212 ms285.569
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.737 ms280.922 ms279.455 ms280.905
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.300 ms285.002 ms283.618 ms
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 11:00:02 - 2022-11-27 13:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.123   ms0.116  ms0.134  ms0.121  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.130 ms0.157 ms0.119 ms0.118
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.267 ms0.136 ms0.137 ms0.157
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.695 ms0.487 ms0.481 ms0.682
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.145 ms0.156 ms0.210 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.533 ms0.505 ms0.440 ms0.391
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.090 ms3.211 ms3.108 ms3.201
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.167 ms3.339 ms3.793 ms
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.520 ms3.578 ms3.627 ms3.542
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 21.679 ms9.810 ms9.805 ms9.776
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.836 ms20.781 ms20.773 ms20.790
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 250.068 ms248.678 ms248.737 ms250.100
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 252.008 ms253.665 ms250.853 ms247.937
17 >
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.629 ms247.598 ms248.947 ms249.417
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 284.553 ms283.481 ms284.509 ms285.236
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.220 ms284.124 ms285.034 ms283.055
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 284.302 ms282.106 ms282.659 ms284.205
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 287.591 ms286.568 ms285.542 ms285.798
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 07:15:02 - 2022-11-27 11:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.184   ms0.104  ms0.108  ms0.127  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.188 ms0.118 ms0.107 ms0.111
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.261 ms0.165 ms0.143 ms0.106
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.487 ms0.489 ms0.444 ms0.442
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.154 ms0.165 ms0.116 ms0.121
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.476 ms0.703 ms0.412 ms0.377
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.137 ms3.191 ms3.238 ms3.410
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.218 ms3.260 ms3.273 ms3.257
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 35.158 ms3.338 ms3.448 ms3.397
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.766 ms9.744 ms9.743 ms9.719
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.608 ms20.566 ms20.716 ms20.685
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.866 ms250.018 ms272.286 ms248.761
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 258.257 ms246.419 ms254.111 ms245.456
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.365 ms248.137 ms248.903 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.983 ms247.640 ms248.435 ms248.847
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.958 ms282.537 ms287.078 ms280.863
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 285.561 ms281.398 ms281.811 ms282.465
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 284.825 ms281.395 ms279.883 ms279.253
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.578 ms282.330 ms283.591 ms283.001
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 06:00:02 - 2022-11-27 07:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.212   ms0.214  ms0.155  ms0.196  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.253 ms0.168 ms0.158 ms0.123
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.218 ms0.173 ms0.123 ms0.122
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.505 ms0.467 ms0.434 ms0.477
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.172 ms0.120 ms0.111 ms0.108
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.531 ms0.408 ms0.395 ms0.425
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.401 ms3.301 ms3.196 ms3.070
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.256 ms3.294 ms3.394 ms3.497
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.508 ms3.521 ms3.538 ms3.591
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.075 ms9.974 ms10.086 ms10.054
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.785 ms20.698 ms20.708 ms20.616
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.474 ms249.298 ms248.776 ms249.849
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.493 ms245.835 ms247.158 ms251.331
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 247.977 ms249.568 ms253.229 ms267.146
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 249.081 ms247.604 ms248.368 ms248.755
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 284.316 ms283.816 ms283.611 ms284.862
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.127 ms283.324 ms289.520 ms285.251
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.495 ms292.039 ms283.246 ms288.750
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 286.242 ms289.376 ms285.058 ms286.937
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 05:45:02 - 2022-11-27 06:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.117   ms0.152  ms0.156  ms0.100  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.177 ms0.152 ms0.140 ms0.141
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.248 ms0.155 ms0.152 ms0.176
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.547 ms0.483 ms0.453 ms0.436
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.165 ms0.144 ms0.110 ms0.111
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.424 ms0.483 ms0.418 ms0.356
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.416 ms3.250 ms3.332 ms3.220
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.035 ms3.064 ms3.346 ms3.933
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.570 ms3.585 ms3.608 ms3.522
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.799 ms9.848 ms9.839 ms9.940
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.778 ms20.657 ms20.833 ms20.847
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.763 ms248.656 ms248.708 ms249.513
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.665 ms246.791 ms245.994 ms245.593
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.802 ms248.599 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.668 ms250.554 ms248.132 ms249.561
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 289.168 ms287.689 ms289.421 ms290.974
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 279.729 ms279.824 ms279.673 ms281.524
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 294.429 ms288.783 ms287.426 ms287.755
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 292.736 ms285.235 ms288.218 ms284.896
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-27 01:30:02 - 2022-11-27 05:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.219   ms0.180  ms0.138  ms0.141  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.276 ms0.196 ms0.136 ms0.124
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.198 ms0.163 ms0.118 ms0.113
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.530 ms0.526 ms0.500 ms0.484
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.166 ms0.143 ms0.128 ms0.120
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.524 ms0.485 ms0.380 ms0.371
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.571 ms3.313 ms3.445 ms3.231
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 5.734 ms224.710 ms31.450 ms8.127
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.714 ms3.601 ms3.604 ms3.762
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.775 ms10.906 ms9.776 ms9.741
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.748 ms20.755 ms20.833 ms21.037
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 250.158 ms248.803 ms248.779 ms248.703
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.022 ms246.133 ms245.477 ms245.651
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.848 ms249.289 ms248.934 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.697 ms248.003 ms247.687 ms247.658
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 282.929 ms283.259 ms283.816 ms283.631
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.686 ms282.579 ms285.064 ms287.837
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.054 ms281.832 ms282.738 ms282.351
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.015 ms285.424 ms290.243 ms289.692
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 23:30:01 - 2022-11-27 01:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.232   ms0.229  ms0.191  ms0.189  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.246 ms0.143 ms0.117 ms0.114
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.220 ms0.154 ms0.105 ms0.109
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.648 ms0.629 ms0.679 ms0.502
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.178 ms0.134 ms0.122 ms0.120
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.834 ms0.499 ms0.978 ms0.470
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.451 ms3.690 ms3.487 ms3.237
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.402 ms3.362 ms3.854 ms3.239
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.604 ms3.576 ms3.487 ms3.795
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.530 ms9.838 ms9.947 ms9.884
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.213 ms20.821 ms20.716 ms20.723
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 266.689 ms248.949 ms248.825 ms248.718
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.280 ms246.528 ms245.915 ms245.906
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.016 ms248.584 ms251.480 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.668 ms247.620 ms247.713 ms247.699
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 282.014 ms280.651 ms280.478 ms280.779
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.341 ms281.298 ms282.934 ms281.386
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.715 ms280.691 ms279.015 ms280.000
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.537 ms282.769 ms283.210 ms283.321
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 17:45:02 - 2022-11-26 23:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.236   ms0.148  ms0.120  ms0.108  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.233 ms0.137 ms0.134 ms0.134
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.209 ms0.172 ms0.129 ms0.119
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.658 ms0.477 ms0.499 ms0.484
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.158 ms0.167 ms0.146 ms0.126
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.536 ms0.442 ms0.408 ms0.372
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.356 ms3.466 ms3.538 ms3.395
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.075 ms3.078 ms3.140 ms3.323
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.481 ms3.480 ms3.397 ms3.489
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.845 ms9.820 ms9.864 ms9.793
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.595 ms20.574 ms20.637 ms20.754
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.722 ms248.892 ms248.792 ms248.810
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.564 ms245.594 ms245.717 ms245.434
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.095 ms257.253 ms248.819 ms248.887
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.545 ms247.649 ms247.654 ms247.595
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.871 ms283.080 ms283.923 ms283.350
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.213 ms284.910 ms282.695 ms282.765
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.585 ms281.914 ms281.735 ms286.660
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.184 ms285.459 ms291.988 ms285.253
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 15:45:02 - 2022-11-26 17:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.186   ms0.177  ms0.172  ms0.182  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.165 ms0.164 ms0.129 ms0.122
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.248 ms0.150 ms0.114 ms0.104
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.480 ms0.470 ms0.467 ms0.481
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.171 ms0.136 ms0.124 ms0.119
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.641 ms0.562 ms0.469 ms0.431
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.341 ms3.334 ms3.362 ms3.182
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.444 ms3.161 ms3.244 ms3.592
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.433 ms3.531 ms3.442 ms3.500
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.707 ms10.534 ms9.826 ms9.889
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.786 ms20.938 ms20.897 ms20.719
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.688 ms248.741 ms248.835 ms248.740
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.776 ms245.831 ms246.738 ms253.179
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 251.447 ms254.413 ms248.004 ms248.004
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.877 ms248.335 ms249.069 ms247.905
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 282.487 ms281.497 ms282.454 ms281.187
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.425 ms281.908 ms281.586 ms282.360
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.991 ms279.587 ms280.559 ms286.312
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.491 ms285.693 ms283.433 ms282.199
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 14:00:02 - 2022-11-26 15:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.245   ms0.208  ms0.181  ms0.188  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.262 ms0.125 ms0.118 ms0.126
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.206 ms0.186 ms0.118 ms0.101
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.479 ms0.469 ms0.468 ms0.504
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.155 ms0.127 ms0.119 ms0.116
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.534 ms0.465 ms0.375 ms0.432
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.277 ms3.420 ms3.194 ms3.227
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.547 ms3.314 ms3.652 ms3.078
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.450 ms3.531 ms3.406 ms3.410
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.961 ms12.037 ms9.812 ms9.819
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.873 ms20.789 ms20.734 ms20.689
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.820 ms250.031 ms248.773 ms250.293
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 248.663 ms245.479 ms257.396 ms254.160
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.453 ms248.946 ms249.087 ms249.406
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.873 ms249.075 ms247.662 ms247.746
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 284.293 ms283.655 ms284.421 ms283.252
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.537 ms283.212 ms324.251 ms282.888
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 285.266 ms282.363 ms282.677 ms283.563
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 284.928 ms286.303 ms285.773 ms285.247
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 10:45:01 - 2022-11-26 14:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.263   ms0.162  ms0.186  ms0.179  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.223 ms0.192 ms0.190 ms0.118
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.171 ms0.173 ms0.104 ms0.102
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.549 ms0.479 ms0.502 ms0.435
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.148 ms0.130 ms0.109 ms0.109
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.518 ms0.455 ms0.432 ms0.425
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.150 ms3.155 ms3.215 ms3.187
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 86.357 ms24.593 ms10.062 ms4.913
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.537 ms3.326 ms3.474 ms3.446
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.813 ms9.839 ms9.782 ms9.741
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.911 ms34.044 ms20.725 ms20.682
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.782 ms248.741 ms249.071 ms249.794
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.601 ms246.285 ms246.765 ms245.487
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.544 ms248.994 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.936 ms247.642 ms247.861 ms248.761
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.910 ms280.442 ms284.325 ms280.907
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.773 ms286.373 ms281.860 ms281.343
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 280.188 ms279.216 ms280.035 ms286.963
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.974 ms283.544 ms282.271 ms282.465
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 08:45:02 - 2022-11-26 10:45:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.214   ms0.215  ms0.183  ms0.186  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.210 ms0.156 ms0.120 ms0.117
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.238 ms0.193 ms0.109 ms0.155
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.648 ms0.511 ms0.515 ms0.495
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.139 ms0.153 ms0.116 ms0.111
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.880 ms0.574 ms0.411 ms0.433
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.551 ms3.460 ms3.343 ms3.522
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 4.813 ms3.503 ms3.376 ms3.278
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.663 ms3.607 ms3.534 ms3.579
13 > be2843.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.87.118) 239.592 ms240.748 ms240.656 ms239.562
14 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.19.162) 248.598 ms248.986 ms249.260 ms249.653
15 > 150.222.3.43 (150.222.3.43) 242.881 ms242.489 ms243.209 ms242.873
16 >
17 > 52.93.11.48 (52.93.11.48) 249.090 ms248.718 ms249.633 ms250.058
18 > 150.222.3.249 (150.222.3.249) 246.652 ms245.398 ms244.706 ms245.819
19 > 150.222.3.244 (150.222.3.244) 247.365 ms245.464 ms249.365 ms245.475
20 >
21 >
22 >
23 >
24 >
25 >
26 > ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.146.190) 241.040 ms242.291 ms240.859 ms241.314

2022-11-26 07:45:02 - 2022-11-26 08:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.212   ms0.184  ms0.160  ms0.117  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.208 ms0.159 ms0.121 ms0.126
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.157 ms0.196 ms0.173 ms0.106
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.556 ms0.506 ms0.500 ms0.587
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.163 ms0.156 ms0.141 ms0.118
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.543 ms0.446 ms0.977 ms0.811
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.382 ms3.500 ms3.651 ms3.185
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.537 ms3.316 ms3.588 ms
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.787 ms3.530 ms3.506 ms3.526
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.835 ms9.805 ms9.784 ms10.170
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.916 ms20.738 ms20.639 ms20.655
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.754 ms248.691 ms248.726 ms248.682
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.974 ms246.474 ms245.468 ms246.286
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 265.184 ms248.113 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.403 ms247.721 ms247.836 ms247.757
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.879 ms284.067 ms303.264 ms284.257
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.207 ms282.740 ms284.826 ms282.631
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 281.734 ms283.592 ms284.572 ms282.875
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 286.205 ms285.326 ms289.558 ms285.482
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 04:15:02 - 2022-11-26 07:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.244   ms0.159  ms0.189  ms0.193  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.232 ms0.194 ms0.115 ms0.116
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.166 ms0.151 ms0.106 ms0.110
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.528 ms0.491 ms0.487 ms0.509
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.167 ms0.135 ms0.131 ms0.114
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.456 ms0.621 ms0.828 ms0.604
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.396 ms3.492 ms3.414 ms3.388
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.278 ms3.369 ms3.060 ms3.238
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.619 ms3.562 ms3.542 ms3.548
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.072 ms9.885 ms10.145 ms9.838
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.684 ms20.861 ms20.753 ms20.800
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.115 ms248.807 ms249.935 ms249.259
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.570 ms245.862 ms245.682 ms249.039
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.365 ms248.994 ms251.104 ms247.963
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.705 ms247.802 ms247.670 ms248.301
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.672 ms280.856 ms283.395 ms280.491
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.029 ms281.126 ms281.246 ms282.005
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.544 ms279.855 ms280.280 ms282.192
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.674 ms282.588 ms283.506 ms291.754
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 03:30:02 - 2022-11-26 04:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.237   ms0.188  ms0.175  ms0.145  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.232 ms0.164 ms0.126 ms0.121
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.126 ms0.151 ms0.107 ms0.100
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.472 ms0.450 ms0.460 ms0.465
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.177 ms0.147 ms0.112 ms0.115
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.451 ms0.384 ms0.449
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.188 ms3.441 ms3.192 ms3.172
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.196 ms3.265 ms3.429 ms3.126
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.683 ms3.561 ms3.473 ms3.528
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.935 ms10.069 ms10.004 ms10.115
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.873 ms20.958 ms20.705 ms20.875
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.761 ms249.765 ms248.839 ms248.743
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.527 ms258.500 ms246.251 ms245.563
17 >
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.672 ms247.620 ms247.661 ms247.948
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.565 ms283.042 ms283.647 ms282.989
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 286.660 ms282.476 ms282.172 ms282.477
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.272 ms282.674 ms284.225 ms283.863
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.131 ms285.752 ms284.975 ms285.186
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 02:15:02 - 2022-11-26 03:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.233   ms0.216  ms0.183  ms0.178  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.275 ms0.154 ms0.119 ms0.124
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.129 ms0.142 ms0.113 ms0.106
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.490 ms0.464 ms0.475 ms0.498
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.177 ms0.151 ms0.114 ms0.110
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.551 ms0.477 ms0.464 ms0.425
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.116 ms3.277 ms3.194 ms3.317
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.203 ms3.168 ms3.101 ms3.335
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 12.760 ms6.989 ms3.709 ms3.573
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.183 ms10.618 ms9.827 ms9.812
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 23.915 ms21.289 ms20.839 ms20.796
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 251.130 ms248.805 ms248.834 ms248.701
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.019 ms246.075 ms255.798 ms252.534
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 251.265 ms248.165 ms248.412 ms248.983
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 254.048 ms247.705 ms247.687 ms247.645
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 291.174 ms281.267 ms281.640 ms281.115
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.353 ms281.439 ms281.622 ms302.928
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.844 ms279.063 ms279.329 ms279.062
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.863 ms282.323 ms282.419 ms283.206
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-26 00:15:02 - 2022-11-26 02:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.244   ms0.158  ms0.137  ms0.139  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.293 ms0.182 ms0.140 ms0.135
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.206 ms0.188 ms0.137 ms0.147
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.586 ms0.540 ms0.481 ms0.490
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.191 ms0.177 ms0.146 ms0.187
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.680 ms0.494 ms0.495 ms0.442
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.001 ms3.433 ms3.574 ms3.710
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 102.537 ms25.324 ms6.240 ms3.474
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.749 ms3.501 ms3.440 ms3.494
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.941 ms9.908 ms9.847 ms9.992
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.964 ms20.880 ms20.858 ms21.042
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 264.490 ms248.759 ms248.739 ms248.709
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.909 ms245.888 ms246.226 ms260.271
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.675 ms248.446 ms248.127 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.597 ms247.881 ms247.793 ms247.794
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.781 ms284.326 ms283.458 ms283.854
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 285.210 ms283.280 ms287.156 ms284.322
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.834 ms282.297 ms282.326 ms282.917
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.534 ms289.836 ms286.671 ms285.549
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 23:15:02 - 2022-11-26 00:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.227   ms0.216  ms0.119  ms0.192  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.242 ms0.155 ms0.115 ms0.116
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.174 ms0.117 ms0.119 ms0.112
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.579 ms0.497 ms0.481 ms0.479
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.171 ms0.137 ms0.137 ms0.126
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.481 ms0.433 ms0.447 ms0.332
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.245 ms3.319 ms3.359 ms3.171
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.222 ms95.776 ms15.240 ms3.211
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.708 ms3.434 ms3.578 ms3.550
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.915 ms9.836 ms9.910 ms9.931
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.064 ms20.840 ms22.261 ms20.900
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.761 ms248.687 ms248.720 ms248.675
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.229 ms251.128 ms245.509 ms245.955
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 251.587 ms248.890 ms248.760 ms248.824
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.869 ms247.657 ms247.615 ms247.656
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.638 ms289.788 ms292.952 ms288.194
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 279.596 ms279.726 ms279.658 ms279.842
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.193 ms287.978 ms287.097 ms288.138
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 287.379 ms285.415 ms285.337 ms285.377
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 19:00:02 - 2022-11-25 23:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.169   ms0.209  ms0.131  ms0.117  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.138 ms0.165 ms0.242 ms0.201
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.197 ms0.196 ms0.142 ms0.162
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.506 ms0.476 ms0.463 ms0.499
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.171 ms0.200 ms0.132 ms0.146
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.596 ms0.567 ms0.454 ms0.443
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.306 ms3.569 ms3.203 ms3.316
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.352 ms3.535 ms3.985 ms3.315
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.689 ms3.918 ms3.885 ms3.692
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.758 ms9.816 ms10.022 ms10.065
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.704 ms20.820 ms20.928 ms20.899
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.713 ms248.759 ms248.758 ms248.692
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.977 ms248.185 ms262.577 ms247.635
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.591 ms248.549 ms249.186 ms248.543
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.738 ms247.659 ms247.694 ms247.699
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.333 ms283.632 ms284.057 ms283.602
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 284.155 ms294.286 ms282.946 ms282.678
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.461 ms282.598 ms282.323 ms282.866
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 286.025 ms286.326 ms285.421 ms285.712
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 18:45:02 - 2022-11-25 19:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.243   ms0.155  ms0.104  ms0.102  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.227 ms0.131 ms0.129 ms0.121
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.224 ms0.187 ms0.106 ms0.100
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.649 ms0.468 ms0.483 ms0.466
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.155 ms0.141 ms0.119 ms0.128
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.545 ms0.486 ms0.413 ms0.441
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.280 ms3.305 ms3.209 ms3.312
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 15.878 ms72.243 ms24.385 ms7.345
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.513 ms3.466 ms3.461 ms3.455
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 12.836 ms9.750 ms9.759 ms9.687
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.713 ms20.580 ms20.518 ms20.540
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.968 ms248.759 ms248.813 ms248.723
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 268.560 ms246.508 ms245.623 ms246.312
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.858 ms249.981 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.808 ms247.799 ms249.851 ms250.042
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.555 ms282.182 ms289.158 ms287.347
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.135 ms281.109 ms281.566 ms281.664
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 284.360 ms280.486 ms279.969 ms279.820
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 292.841 ms281.963 ms282.060 ms281.733
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 17:30:02 - 2022-11-25 18:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.235   ms0.209  ms0.176  ms0.160  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.221 ms0.151 ms0.114 ms0.107
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.233 ms0.230 ms0.155 ms0.124
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.546 ms0.490 ms0.459 ms0.477
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.161 ms0.156 ms0.120 ms0.109
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.502 ms0.374 ms1.306 ms0.526
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.624 ms3.384 ms3.406 ms3.218
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.161 ms3.311 ms3.463 ms3.212
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.625 ms3.719 ms3.630 ms3.797
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.088 ms9.835 ms10.027 ms9.959
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 22.002 ms20.703 ms20.646 ms20.601
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.787 ms249.303 ms249.243 ms248.724
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.665 ms264.393 ms245.571 ms245.533
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.852 ms248.768 ms249.093 ms249.572
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 247.779 ms247.847 ms247.833 ms247.668
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 295.816 ms295.428 ms293.347 ms292.354
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.117 ms279.854 ms279.804 ms279.614
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 291.915 ms292.260 ms295.339 ms291.381
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.277 ms285.375 ms286.487 ms284.968
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 16:30:01 - 2022-11-25 17:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.122   ms0.109  ms0.113  ms0.359  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.123 ms0.097 ms0.153 ms0.149
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.269 ms0.161 ms0.193 ms0.204
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 1.119 ms0.497 ms0.482 ms0.547
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.134 ms0.152 ms0.183 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.375 ms0.473 ms0.345 ms0.470
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 2.990 ms3.358 ms3.097 ms3.618
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.456 ms3.098 ms6.274 ms3.298
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.397 ms3.482 ms4.391 ms6.605
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.815 ms9.911 ms9.811 ms9.886
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.618 ms21.042 ms20.888 ms20.741
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.000 ms248.808 ms250.168 ms248.789
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.824 ms245.543 ms246.987 ms245.510
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 249.499 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 248.447 ms248.531 ms250.611 ms251.233
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 283.069 ms284.899 ms285.573 ms283.578
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.278 ms292.099 ms282.548 ms284.082
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 283.080 ms281.819 ms282.765 ms282.262
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 288.036 ms285.404 ms285.081 ms288.559
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 14:45:01 - 2022-11-25 16:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.222   ms0.125  ms0.129  ms0.116  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.212 ms0.118 ms0.116 ms0.109
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.183 ms0.205 ms0.108 ms0.101
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.539 ms0.509 ms0.501 ms0.499
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.141 ms0.125 ms0.122 ms0.116
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.759 ms0.714 ms0.546 ms0.668
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.476 ms3.402 ms3.351 ms3.397
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 22.956 ms5.434 ms4.898 ms3.401
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.521 ms3.449 ms3.445 ms3.691
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.924 ms9.904 ms10.028 ms9.812
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.936 ms20.899 ms20.843 ms20.857
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.794 ms249.070 ms250.177 ms248.881
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.603 ms246.980 ms245.733 ms246.736
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.829 ms248.108 ms249.384 ms252.052
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.958 ms250.663 ms250.666 ms250.707
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.868 ms287.440 ms294.992 ms287.665
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 282.141 ms280.349 ms282.097 ms280.335
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.591 ms290.313 ms287.831 ms291.200
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.014 ms286.385 ms284.987 ms286.243
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 14:30:01 - 2022-11-25 14:45:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.246   ms0.152  ms0.152  ms0.110  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.236 ms0.149 ms0.127 ms0.121
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.182 ms0.162 ms0.108 ms0.108
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.592 ms0.525 ms0.478 ms0.531
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.146 ms0.121 ms0.129 ms0.124
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.453 ms0.428 ms0.392 ms0.520
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.347 ms3.417 ms3.272 ms3.380
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 4.588 ms3.385 ms4.234 ms3.500
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.575 ms3.525 ms3.594 ms3.461
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.863 ms10.034 ms9.866 ms9.793
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.781 ms20.812 ms20.836 ms20.805
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.729 ms248.803 ms250.307 ms248.837
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 251.058 ms272.259 ms245.585 ms245.544
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 249.435 ms249.129 ms252.004 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 251.070 ms252.947 ms251.655 ms250.694
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.538 ms281.388 ms282.097 ms282.165
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 283.929 ms287.144 ms283.505 ms283.115
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.645 ms281.353 ms280.310 ms281.254
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 287.341 ms282.259 ms282.250 ms283.806
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 13:30:01 - 2022-11-25 14:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.258   ms0.129  ms0.113  ms0.115  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.216 ms0.131 ms0.123 ms0.112
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.238 ms0.174 ms0.166 ms0.192
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.558 ms0.511 ms0.513 ms0.532
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.196 ms0.190 ms0.171 ms0.142
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.711 ms0.615 ms0.683 ms0.438
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.559 ms3.542 ms3.611 ms3.385
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.411 ms3.319 ms3.079 ms3.506
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.627 ms3.420 ms3.475 ms3.536
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.749 ms10.246 ms9.740 ms9.745
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.607 ms20.828 ms20.719 ms20.850
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 250.020 ms248.718 ms250.040 ms250.156
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.765 ms246.983 ms247.099 ms246.034
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 249.487 ms250.155 ms249.824 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.706 ms252.365 ms250.771 ms250.693
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 287.985 ms287.601 ms286.614 ms286.346
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 284.095 ms283.648 ms284.227 ms282.466
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 283.016 ms282.184 ms286.409 ms283.402
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.251 ms286.661 ms285.152 ms292.708
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 13:00:01 - 2022-11-25 13:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.239   ms0.132  ms0.129  ms0.110  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.175 ms0.121 ms0.127 ms0.115
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.214 ms0.118 ms0.127 ms0.104
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.501 ms0.514 ms0.531 ms0.511
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.138 ms0.132 ms0.131 ms0.117
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.541 ms0.547 ms0.500 ms0.500
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.228 ms3.100 ms3.329 ms3.424
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.712 ms8.935 ms3.646 ms3.569
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.588 ms3.533 ms3.508 ms3.452
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.925 ms9.820 ms9.936 ms10.103
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 62.824 ms20.896 ms20.790 ms20.840
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.780 ms248.832 ms250.390 ms248.794
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.728 ms246.936 ms245.825 ms270.833
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.672 ms249.467 ms250.316 ms248.465
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 253.571 ms250.788 ms251.901 ms250.675
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 282.914 ms280.798 ms282.084 ms281.708
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.769 ms282.996 ms296.429 ms284.201
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.087 ms280.833 ms279.939 ms
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.852 ms283.913 ms282.361 ms283.582
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 07:00:01 - 2022-11-25 13:00:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.259   ms0.158  ms0.128  ms0.112  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.235 ms0.165 ms0.124 ms0.119
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.243 ms0.224 ms0.119 ms0.110
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.712 ms0.529 ms0.545 ms0.540
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.212 ms0.168 ms0.127 ms0.127
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.041 ms0.445 ms0.414 ms0.519
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.436 ms3.330 ms3.232 ms3.181
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.125 ms3.289 ms3.431 ms3.374
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.689 ms3.595 ms3.563 ms3.587
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.894 ms9.852 ms10.007 ms9.898
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.761 ms20.751 ms20.666 ms20.869
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 249.483 ms250.013 ms248.841 ms249.926
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 250.418 ms247.782 ms247.067 ms254.189
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.474 ms248.242 ms249.732 ms249.987
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.644 ms253.352 ms251.724 ms250.751
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 286.146 ms287.457 ms287.519 ms286.997
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.345 ms282.119 ms283.581 ms285.636
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 281.840 ms282.142 ms281.802 ms283.304
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.268 ms285.787 ms289.257 ms286.345
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 02:00:02 - 2022-11-25 07:00:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.242   ms0.129  ms0.117  ms0.112  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.215 ms0.152 ms0.147 ms0.113
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.196 ms0.205 ms0.127 ms0.115
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.710 ms0.523 ms0.514 ms0.556
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.185 ms0.153 ms0.117 ms0.116
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.066 ms0.639 ms0.454 ms0.492
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.339 ms3.378 ms3.593 ms3.231
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 52.468 ms11.804 ms4.048 ms3.899
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.864 ms3.709 ms3.578 ms3.986
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.743 ms9.820 ms9.790 ms9.789
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.941 ms20.772 ms20.800 ms20.863
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.840 ms249.056 ms249.014 ms248.845
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.961 ms245.894 ms246.335 ms246.489
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 249.253 ms248.488 ms250.079 ms250.864
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.875 ms250.719 ms250.855 ms250.764
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.044 ms287.883 ms287.410 ms288.693
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 282.493 ms280.275 ms281.595 ms281.795
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.434 ms287.778 ms288.305 ms287.386
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.507 ms287.301 ms285.109 ms285.045
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-25 00:00:02 - 2022-11-25 02:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.214   ms0.136  ms0.154  ms0.147  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.246 ms0.146 ms0.144 ms0.149
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.278 ms0.264 ms0.164 ms0.135
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.558 ms0.483 ms0.495 ms0.474
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.171 ms0.149 ms0.148 ms0.137
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.526 ms0.473 ms0.431 ms0.542
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.456 ms3.174 ms3.342 ms3.181
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.466 ms3.632 ms3.136 ms3.129
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.567 ms3.795 ms3.495 ms4.740
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.878 ms9.827 ms9.873 ms10.029
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.024 ms20.969 ms20.916 ms20.915
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.797 ms248.833 ms248.803 ms248.769
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.545 ms246.012 ms245.858 ms245.685
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.139 ms253.490 ms248.635 ms
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.672 ms251.126 ms250.680 ms250.607
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.689 ms281.577 ms282.137 ms281.332
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.290 ms282.535 ms282.457 ms284.161
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 280.176 ms280.629 ms280.112 ms280.541
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 285.376 ms282.723 ms283.445 ms291.144
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 23:45:02 - 2022-11-25 00:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.219   ms0.156  ms0.158  ms0.149  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.195 ms0.160 ms0.159 ms0.132
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.193 ms0.157 ms0.129 ms0.113
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.510 ms0.507 ms0.469 ms0.485
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.143 ms0.154 ms0.144 ms0.129
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.195 ms0.575 ms0.500 ms0.467
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.398 ms3.482 ms3.330 ms3.176
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.072 ms3.115 ms3.262 ms3.086
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.792 ms3.432 ms3.567 ms3.468
13 > be2843.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.87.118) 239.528 ms240.927 ms239.706 ms239.615
14 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.19.162) 248.358 ms247.218 ms248.148 ms247.625
15 > 150.222.3.43 (150.222.3.43) 242.414 ms243.693 ms242.876 ms242.760
16 >
17 > 52.93.11.48 (52.93.11.48) 248.475 ms247.550 ms247.534 ms247.661
18 > 150.222.3.249 (150.222.3.249) 246.939 ms246.595 ms253.686 ms246.551
19 > 150.222.3.244 (150.222.3.244) 245.280 ms250.113 ms245.270 ms246.966
20 >
21 >
22 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 287.222 ms
23 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 283.522 ms284.180 ms283.809 ms283.821
24 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 281.811 ms282.201 ms289.998 ms
25 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 284.916 ms52.93.9.51 (52.93.9.51)359.627 ms
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 21:30:02 - 2022-11-24 23:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.256   ms0.210  ms0.206  ms0.184  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.218 ms0.186 ms0.120 ms0.114
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.245 ms0.258 ms0.148 ms0.136
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.491 ms0.484 ms0.466 ms0.456
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.153 ms0.166 ms0.116 ms0.110
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.582 ms0.627 ms0.357 ms0.378
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.312 ms3.401 ms3.155 ms3.173
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.199 ms3.951 ms3.299 ms3.219
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 4.982 ms3.536 ms3.542 ms3.549
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.942 ms9.947 ms9.994 ms10.137
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.012 ms20.904 ms20.891 ms21.248
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.768 ms248.745 ms248.744 ms248.712
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.281 ms245.460 ms245.627 ms245.902
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 254.656 ms247.941 ms248.090 ms248.157
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 251.452 ms250.710 ms250.695 ms250.617
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 281.046 ms283.145 ms282.866 ms281.142
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.496 ms282.204 ms282.169 ms281.851
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.115 ms279.266 ms279.030 ms283.759
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.291 ms283.007 ms282.982 ms282.673
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 20:30:02 - 2022-11-24 21:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.226   ms0.164  ms0.167  ms0.161  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.200 ms0.184 ms0.147 ms0.134
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.226 ms0.177 ms0.115 ms0.129
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.587 ms0.508 ms0.497 ms0.495
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.195 ms0.201 ms0.150 ms0.148
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.489 ms0.498 ms0.353 ms0.464
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.271 ms3.348 ms3.313 ms3.492
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 78.655 ms6.331 ms3.164 ms3.368
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.747 ms3.743 ms3.625 ms3.829
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.003 ms9.812 ms9.718 ms9.812
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.637 ms21.086 ms20.888 ms20.857
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.760 ms248.721 ms248.717 ms248.704
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 251.467 ms245.430 ms245.518 ms251.389
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.508 ms248.855 ms248.962 ms247.934
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.736 ms250.668 ms250.677 ms250.598
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 286.141 ms286.623 ms285.950 ms286.226
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.732 ms282.531 ms284.907 ms282.820
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.570 ms281.723 ms282.391 ms282.806
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.383 ms285.155 ms284.979 ms285.368
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 17:30:02 - 2022-11-24 20:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.229   ms0.195  ms0.171  ms0.189  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.219 ms0.138 ms0.117 ms0.115
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.250 ms0.227 ms0.107 ms0.111
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.520 ms0.497 ms0.490 ms0.497
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.147 ms0.120 ms0.115 ms0.113
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.620 ms0.504 ms0.437 ms0.484
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.323 ms3.299 ms3.306 ms3.328
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.673 ms3.277 ms3.644 ms3.154
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.525 ms3.717 ms3.357 ms3.955
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.810 ms9.654 ms9.697 ms9.744
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.726 ms20.737 ms20.807 ms21.032
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.728 ms248.773 ms248.803 ms248.760
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 251.760 ms245.505 ms262.997 ms245.476
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.806 ms256.360 ms248.041 ms252.725
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.796 ms250.687 ms251.983 ms250.682
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 283.029 ms280.728 ms281.729 ms281.416
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 282.069 ms282.186 ms281.816 ms282.643
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.965 ms279.212 ms281.176 ms279.317
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.532 ms283.046 ms284.623 ms287.704
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 16:15:02 - 2022-11-24 17:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.177   ms0.193  ms0.128  ms0.154  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.245 ms0.212 ms0.210 ms0.219
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.178 ms0.157 ms0.108 ms0.113
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.508 ms0.506 ms0.506 ms0.499
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.191 ms0.160 ms0.146 ms0.172
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.456 ms0.383 ms0.429
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.438 ms3.594 ms3.271 ms3.230
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.377 ms3.421 ms4.223 ms3.081
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.592 ms3.521 ms3.559 ms3.840
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.681 ms9.918 ms9.755 ms9.708
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.769 ms20.933 ms20.689 ms20.674
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.938 ms248.767 ms248.767 ms249.642
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.454 ms245.433 ms245.539 ms246.195
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 248.347 ms257.084 ms251.289 ms248.911
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 250.589 ms250.617 ms250.616 ms251.332
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 286.881 ms286.521 ms287.303 ms287.299
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 283.232 ms285.372 ms282.709 ms283.656
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.264 ms282.811 ms286.774 ms282.265
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 292.006 ms288.467 ms287.015 ms286.184
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 14:00:02 - 2022-11-24 16:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.252   ms0.151  ms0.195  ms0.195  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.231 ms0.118 ms0.117 ms0.114
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.207 ms0.170 ms0.108 ms0.101
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.531 ms0.471 ms0.458 ms0.462
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.164 ms0.136 ms0.142 ms0.122
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.450 ms0.384 ms0.432 ms0.388
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.257 ms3.205 ms3.236 ms3.208
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.373 ms3.609 ms3.143 ms3.397
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.332 ms3.809 ms3.514 ms3.851
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.908 ms9.790 ms9.759 ms9.844
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.657 ms20.719 ms20.656 ms20.730
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 250.099 ms250.116 ms250.187 ms250.480
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.874 ms255.110 ms246.790 ms
17 > 52.93.157.220 (52.93.157.220) 250.381 ms249.566 ms249.443 ms251.614
18 > 52.93.35.33 (52.93.35.33) 252.303 ms252.040 ms252.012 ms251.962
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 282.815 ms289.347 ms282.124 ms281.893
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 284.066 ms283.527 ms283.402 ms287.014
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 280.582 ms280.521 ms280.723 ms
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.568 ms283.561 ms284.033 ms283.765
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 12:00:02 - 2022-11-24 14:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.222   ms0.181  ms0.146  ms0.185  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.279 ms0.139 ms0.129 ms0.124
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.172 ms0.178 ms0.106 ms0.102
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.447 ms0.437 ms0.441 ms0.469
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.131 ms0.151 ms0.130 ms0.122
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.534 ms0.490 ms0.437 ms0.354
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.110 ms3.232 ms3.290 ms3.238
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 6.636 ms5.732 ms3.404 ms3.678
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 65.005 ms4.474 ms3.409 ms3.394
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 35.591 ms9.768 ms9.794 ms9.902
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.644 ms20.752 ms21.623 ms35.768
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.726 ms248.801 ms250.098 ms248.791
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.626 ms245.777 ms245.502 ms246.402
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 250.233 ms253.280 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.368 ms248.418 ms248.396 ms248.412
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 289.193 ms287.377 ms294.099 ms287.274
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 281.144 ms284.435 ms280.243 ms281.304
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 288.309 ms293.582 ms288.265 ms290.269
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.148 ms285.731 ms285.860 ms285.717
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 05:30:02 - 2022-11-24 12:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.231   ms0.140  ms0.130  ms0.138  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.151 ms0.143 ms0.185 ms0.156
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.251 ms0.204 ms0.254 ms0.147
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.564 ms0.493 ms0.477 ms0.492
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.174 ms0.117 ms0.124 ms0.122
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.920 ms1.348 ms1.080 ms0.391
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.582 ms3.431 ms3.404 ms3.274
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.443 ms3.458 ms3.111 ms3.570
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.454 ms3.582 ms3.547 ms3.575
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.692 ms9.788 ms9.792 ms9.899
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.787 ms20.961 ms20.860 ms20.738
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.659 ms248.811 ms248.739 ms248.650
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.442 ms245.538 ms246.180 ms245.613
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.020 ms248.184 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.341 ms248.407 ms248.368 ms248.399
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 286.148 ms286.197 ms286.155 ms286.527
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 282.242 ms282.474 ms282.824 ms282.392
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 289.660 ms281.727 ms281.734 ms282.505
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 293.038 ms285.349 ms285.828 ms290.217
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 04:45:02 - 2022-11-24 05:30:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.117   ms0.107  ms0.099  ms0.104  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.142 ms0.125 ms0.129 ms0.122
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.166 ms0.136 ms0.135 ms0.137
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.479 ms0.483 ms0.496 ms0.457
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.165 ms0.113 ms0.145 ms0.116
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.450 ms0.497 ms0.419 ms0.317
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.401 ms3.362 ms3.099 ms3.280
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.356 ms3.327 ms3.091 ms3.241
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.639 ms4.138 ms3.591 ms3.743
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.333 ms9.931 ms10.218 ms10.118
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.784 ms20.706 ms20.735 ms20.550
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.822 ms248.726 ms248.730 ms248.559
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 253.649 ms245.794 ms246.146 ms245.487
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 250.597 ms249.533 ms248.116 ms248.956
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.414 ms248.358 ms248.381 ms248.355
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.025 ms287.904 ms287.918 ms288.595
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.617 ms281.006 ms281.416 ms281.110
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.733 ms288.299 ms287.580 ms287.463
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.419 ms285.357 ms285.280 ms285.372
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 04:30:01 - 2022-11-24 04:45:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.177   ms0.179  ms0.166  ms0.183  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.218 ms0.171 ms0.121 ms0.114
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.164 ms0.144 ms0.108 ms0.106
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.505 ms0.521 ms0.488 ms0.481
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.176 ms0.130 ms0.126 ms0.112
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.558 ms0.540 ms0.445 ms0.401
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.423 ms3.262 ms3.205 ms3.184
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.395 ms3.972 ms3.453 ms4.816
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.708 ms3.750 ms3.771 ms3.635
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.067 ms9.938 ms9.961 ms9.847
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.800 ms20.807 ms21.037 ms20.788
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.715 ms248.791 ms248.712 ms248.728
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.756 ms245.779 ms251.551 ms256.684
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.000 ms248.078 ms251.738 ms248.181
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 251.253 ms248.411 ms248.386 ms248.348
19 >
20 >
21 > 52.93.11.69 (52.93.11.69) 295.408 ms286.878 ms286.394 ms286.410
22 > 52.93.11.66 (52.93.11.66) 301.533 ms282.527 ms282.235 ms317.662
23 > 150.222.108.227 (150.222.108.227) 282.670 ms282.207 ms282.331 ms282.011
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 293.177 ms285.121 ms285.978 ms285.017
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 04:00:02 - 2022-11-24 04:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.218   ms0.217  ms0.221  ms0.113  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.194 ms0.118 ms0.114 ms0.111
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.155 ms0.124 ms0.144 ms0.150
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.570 ms0.502 ms0.506 ms0.500
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.159 ms0.121 ms0.112 ms0.109
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.621 ms0.424 ms0.436 ms0.422
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.337 ms3.353 ms3.253 ms3.275
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.392 ms3.185 ms3.644 ms3.500
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.770 ms3.669 ms3.516 ms3.506
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.908 ms10.051 ms10.027 ms10.029
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.856 ms20.814 ms20.770 ms21.022
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 252.689 ms248.868 ms248.751 ms248.726
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.815 ms247.950 ms247.438 ms245.513
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 250.867 ms248.589 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.423 ms254.147 ms248.386 ms248.416
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.730 ms294.345 ms291.446 ms293.963
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.549 ms280.435 ms281.075 ms281.493
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 288.182 ms292.877 ms287.326 ms287.959
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.526 ms285.520 ms285.677 ms285.396
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-24 00:30:01 - 2022-11-24 04:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.209   ms0.195  ms0.160  ms0.155  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.229 ms0.158 ms0.119 ms0.119
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.238 ms0.198 ms0.130 ms0.130
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.516 ms0.503 ms0.492 ms0.535
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.159 ms0.183 ms0.117 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.460 ms0.398 ms0.524 ms0.431
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.345 ms3.325 ms3.348 ms3.358
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.121 ms3.409 ms3.325 ms3.698
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.828 ms3.791 ms3.753 ms3.810
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.064 ms9.825 ms9.973 ms10.182
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.237 ms24.375 ms20.723 ms20.655
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.741 ms248.705 ms248.757 ms248.741
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.845 ms245.500 ms264.855 ms245.872
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 251.018 ms247.958 ms248.463 ms
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.441 ms248.730 ms248.958 ms248.363
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 283.310 ms280.877 ms281.550 ms281.399
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 292.850 ms282.009 ms282.681 ms282.529
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.378 ms279.458 ms280.169 ms290.377
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.317 ms282.988 ms282.293 ms283.004
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-23 23:00:02 - 2022-11-24 00:30:01

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.157   ms0.147  ms0.185  ms0.145  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.148 ms0.154 ms0.156 ms0.206
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.166 ms0.162 ms0.098 ms0.112
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.747 ms0.525 ms0.505 ms0.468
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.164 ms0.126 ms0.130 ms0.135
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.507 ms0.389 ms
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.352 ms3.322 ms3.274 ms3.499
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 5.276 ms3.303 ms10.136 ms147.937
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.704 ms3.896 ms3.420 ms3.513
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.995 ms9.843 ms10.025 ms9.886
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.649 ms20.779 ms20.799 ms20.737
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.772 ms248.712 ms248.549 ms248.857
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 256.713 ms246.197 ms259.407 ms246.433
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.557 ms251.755 ms248.833 ms249.095
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.421 ms248.342 ms248.398 ms248.455
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.473 ms287.888 ms295.568 ms288.509
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 283.530 ms281.523 ms280.893 ms280.556
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 287.453 ms287.856 ms287.504 ms287.430
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 291.204 ms285.642 ms285.477 ms285.671
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-23 20:15:02 - 2022-11-23 23:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.229   ms0.233  ms0.186  ms0.177  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.276 ms0.146 ms0.135 ms0.125
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.161 ms0.187 ms0.130 ms0.109
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.494 ms0.447 ms0.479 ms0.486
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.212 ms0.151 ms0.111 ms0.110
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.544 ms0.434 ms0.409 ms0.426
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.283 ms3.297 ms3.234 ms3.087
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.190 ms3.385 ms3.300 ms3.213
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.685 ms3.531 ms3.630 ms3.492
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 10.137 ms9.866 ms9.974 ms9.821
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.732 ms20.954 ms20.680 ms20.687
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.734 ms249.028 ms248.790 ms248.921
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.584 ms246.549 ms245.622 ms254.484
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.057 ms248.050 ms248.143 ms248.091
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.468 ms250.128 ms251.560 ms248.425
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 280.455 ms281.017 ms281.404 ms281.223
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 281.820 ms282.687 ms282.024 ms282.625
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 278.975 ms279.486 ms294.205 ms279.224
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 283.780 ms282.575 ms282.316 ms287.694
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-23 19:00:02 - 2022-11-23 20:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.205   ms0.185  ms0.187  ms0.210  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.167 ms0.133 ms0.119 ms0.111
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.226 ms0.252 ms0.137 ms0.134
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.493 ms0.473 ms0.495 ms0.461
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.161 ms0.169 ms0.158 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.534 ms0.468 ms0.417 ms0.392
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.231 ms3.456 ms3.303 ms3.376
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 45.061 ms8.131 ms3.219 ms3.627
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.515 ms3.674 ms3.743 ms3.610
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.773 ms9.991 ms9.828 ms9.963
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.780 ms20.742 ms20.775 ms21.043
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.913 ms248.788 ms249.696 ms248.954
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 265.027 ms274.768 ms245.468 ms245.459
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 251.557 ms250.810 ms248.165 ms247.955
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 256.133 ms251.437 ms248.775 ms249.807
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 287.401 ms287.418 ms295.337 ms287.498
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.682 ms281.505 ms280.402 ms280.111
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 292.028 ms287.744 ms287.010 ms287.104
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 284.996 ms285.386 ms285.337 ms285.823
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-23 18:15:02 - 2022-11-23 19:00:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.263   ms0.154  ms0.128  ms0.106  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.162 ms0.116 ms0.121 ms0.115
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.252 ms0.134 ms0.106 ms0.105
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.611 ms0.614 ms0.593 ms0.616
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.144 ms0.121 ms0.119 ms0.112
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.564 ms0.646 ms0.707
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.557 ms3.286 ms3.224 ms3.455
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.585 ms3.411 ms3.204 ms3.149
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.793 ms3.716 ms3.790 ms3.695
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.701 ms9.821 ms9.719 ms9.802
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 22.059 ms20.858 ms20.644 ms20.706
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.757 ms248.734 ms248.662 ms248.693
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 246.226 ms245.680 ms245.533 ms246.403
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.043 ms248.021 ms250.248 ms248.075
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.460 ms248.481 ms248.440 ms248.639
19 >
20 > 52.93.9.128 (52.93.9.128) 283.187 ms280.510 ms281.036 ms284.835
21 >
22 > 52.93.10.228 (52.93.10.228) 284.254 ms282.742 ms282.131 ms304.091
23 > 52.93.9.51 (52.93.9.51) 279.611 ms282.271 ms279.150 ms280.020
24 > 203.83.223.77 (203.83.223.77) 282.541 ms282.238 ms282.623 ms282.341
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-11-23 05:45:01 - 2022-11-23 18:15:02

   traceroute to 175.41.146.190 (175.41.146.190), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.252   ms0.206  ms0.189  ms0.188  
4 > 10.224.109.150 (10.224.109.150) 0.223 ms0.156 ms0.121 ms0.120
5 > 10.224.101.234 (10.224.101.234) 0.193 ms0.131 ms0.118 ms0.117
6 > 10.17.193.106 (10.17.193.106) 0.655 ms0.645 ms0.577 ms0.519
7 > 10.73.8.116 (10.73.8.116) 0.184 ms0.125 ms0.111 ms0.111
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.471 ms0.540 ms0.468
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.396 ms3.494 ms3.701 ms3.360
10 > 10.200.0.13 (10.200.0.13) 3.123 ms3.419 ms3.482 ms3.330
11 >
12 > be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.29) 3.561 ms3.404 ms3.530 ms3.370
13 > be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 9.981 ms10.051 ms10.345 ms10.092
14 > be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 20.716 ms20.609 ms20.621 ms20.641
15 > be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 248.967 ms248.770 ms248.842 ms248.633
16 > amazon.demarc.cogentco.com (154.18.5.98) 245.556 ms245.470 ms245.579 ms245.458
17 > 52.93.157.232 (52.93.157.232) 248.418 ms248.445 ms249.318 ms261.070
18 > 52.93.35.79 (52.93.35.79) 248.383 ms248.386 ms248.372 ms248.348
19 >
20 > 52.93.9.64 (52.93.9.64) 288.547 ms287.570 ms294.077 ms287.681
21 >
22 > 52.93.11.96 (52.93.11.96) 280.910 ms280.131 ms281.817 ms280.230
23 > 150.222.108.225 (150.222.108.225) 294.679 ms315.366 ms289.881 ms288.330
24 > 150.222.108.222 (150.222.108.222) 285.655 ms285.043 ms284.981 ms285.113
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >